Java Değişken Tipleri ( Primitif Tipler) || Java Dersleri 2

 Java Değişken Tipleri ( Primitif Tipler) || Java Dersleri 2
Okunuyor Java Değişken Tipleri ( Primitif Tipler) || Java Dersleri 2

Merhaba arkadaşlar Java Değişken Tipleri primitive ve referans olarak ikiye ayrılır biz bu makalemizde primitif tipleri inceleyeceğiz.

Java Değişken Tipleri

[ads1]

BYTE

8 Bittir.Bellekte 1 byte yer kaplar. Tamsayı türünde -128 ile 127 arasında değerler alır.Küçük değerli sayılar için,int yerine de kullanılabilir.Varsayılan değeri (0) ‘ dır.

Örnek Kod

byte a=5;
byte b=126; //eğer 130 verseydik, 127 sınırını aşacağı için hata alırdık.
System.out.println(a+b);
Bu sayı tiplerinde bir bit, işaret biti olarak kullanılır
Veri Tiplerinin varsayılan değerleri, o tipden tanımlanmamış bir değişkene değer atanmadığında kullanılan otomatik değerdir.

SHORT

16 Bittir. Byte tiğindekilerden daha büyük sayılar alabilir. Tamsayı türünde -32768 ile 32767 arasında değerler alır.Varsayılan değeri 0‘dır.

short sayim=32767; // tavan değerden fazla değer verirsek hata verir.
System.out.println(sayim);

INT

32 Bittir.Bellekte 4 byte yer kaplar. Tamsayı türünde -2 üstü 31 ile 2 üstü 31 eksi 1 arasında değerler alır.Varsayılan değeri O ‘dır.

int tarih=1453;
System.out.println(tarih); // istanbulu fetettik şuan

 

LONG

Uzunluğu 64 Bittir. Tamsayı türünde -2 üstü 63 ile 2 üstü 63 eksi 1 arasında değerler alır.Varsayılan değeri O ‘dır.

long neuzunsayi=666666255;
long sayiyabakbe=neuzunsayi * ne uzunsayi;

System.out.println(sayiyabakbe);// değişkeni int tanımlasak böylesine uzun birsayida hata alırdık

FLOAT

Uzunluğu 32 bittir.Ondalık sayı türünde -3.4*10^38 ile 3.4*10^38 arasında değerler alır.Varsayılan değeri 0.0f’dir

float a=-5;
float b=a/100;
System.out.println(b);

Sistem çıktısı : -0.05 

DOUBLE

Uzunluğu 64 bittir. Ondalık sayı türünde -1.7*10^308 ile 1.7*10^308   arasında değer alir.Varsayılan değeri 0.0d’dir.

double sayi=5.111;
double sayi2=sayi/2012;
System.out.println(sayi2);

Örnek kodumuzu çalıştırdığımız bir site : jdoodle.com/a/FMG

Javada ondalık sayı türünde 2 tane veri tipi vardır.Bunlar float ve doubledır. Bilgisayarda ondalık sayıları tutabilmek için java  IEEE 754 standartlarını kullanır.

CHAR

Uzunluğu 16 bittir. Karakter türünde değerler alır. İçerisinde yanlızca bir harf , rakam veya işaret girilebilir. Girilen bu değerler çift tırnak değil tek tırnak arasına yazılmalıdır. Bu veri tiplerinde büyüktür – küçüktür gibi karşılaştırma yapılabilir. Varsayılan değeri \u0000’dır.

char deger1='R'; // DİKKAT ETTİYSENİZ ÇİFT DEĞİL TEK TIRNAK KULLANDIK
char deger2='-';
char deger3='7'; // iki basamaklı yazsak hata alırdık.

System.out.println(deger1+" " + deger2+" "+ deger3);

Çıktımıza bakalım;

tekrardan hatırlarmak isterim ki şu kullanış yanlıştır ;

char ikidegeralamam='xy'; // hatalı kullanım hata verecektir.

BOOLEAN

Yanlızca 2 değer alır ( true ve false). Bellekte  1 bit yer kaplar, varsayılan değeri false’dir.

Şimdi karşılaştırma yapacağım bir örnek göstereceğim .

int a=55;
int b=1;
boolean x=(a==b);//doğru ve yanliş değeri aliyordu(true-false)
//ona a bye eşit mi diye sorduk.
System.out.println(x);

Çıktımız:

[ads1]

Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar.Bir önceki ders için buraya tıklayın.

SEO
Java Değişken Tipleri Java Değişken Tipleri Java Değişken Tipleri Java Değişken Tipleri

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.