Görsel Programlama Sınav Soruları #6

 Görsel Programlama Sınav Soruları #6
Okunuyor Görsel Programlama Sınav Soruları #6

Herkese Selam Aleyküm her kese  umarım bu zor günlerde iyisinizdir. Bu derste Görsel Programlama Sınav Soruları sizlere anlatacağız, umarın faydalı bir ders olacak.

 • Soru) Private void button1_Click (object sender, System.EventArgs e){
 • Label2. Visible = ture;
 • double a;
 • 15*Convert.ToDouble(textBox1.Text)=a;
 • Label2.Text = Convert.tostring(a));
 • }
 • Yukarıdaki program parçacığında kaç tane hata vardır?
 • a) 2 b) 3 c) Hatasız d) 4 e) 5
 • Cevap: D

——————————————————————————————————————-

Sour) “Komutlar için kısayol tanımlamada Menuİtems nesnesinin ShortCut özelliğinden yaralanılır ” cümlesi için;

 • a) Doğru b) Yanılş
  • Cevap: A

——————————————————————————————————————

Soru)

using System;
class ornek{
	static void Main(){
		int[] a = new int[5];
		for(int i = 0; i < 5; i++)
			a[i] = (i+1)*(i+1);
		for(int i = 0; i < 5; i++){
			Console.Wirte(""+(i+1))+"   "+a[i]);
			Console.WirteLine();
		}
	}
}

Yukarıdaki programın çıktısı nedir?

a) 1 1
2 2
3 3
4 4
b) 1 1
2 4
3 9
4 16
c) 1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
d) 1 —- 1
2 —- 4
3 —- 9

4 —- 16
5 —- 25
e) 1 2
1 4
1 9
1 16
1 25
Cevap: D

Cevap: D

——————————————————————————————————————–

Soru)

using System;
class ahmet{
	public void uyariYap(){
		Console.WirteLne("ahmet/n alakuş");
	}
	public static void Main(string [] args){
		a = 0; c = 0; b = 0;
		Random rnd = new Random();
		int f = rnd.Next(10);
		for(int i = 0; i <= f; i++)
			ahmet.uyariYap();
	}
}
 • Yukarıdaki programın çıktısı ne olur.
  • a) ahmet alakus
  • b) ahmet
   • alkus
  • c) randomla üretilen sayı kadar ahmet alkus yazar
  • d) Hata verir
 • .
 • Cevap: D Hata verir Çünkü nesne oluşturulmalı veya static metot olamlı public static void uyarıyap()

——————————————————————————————————————-

Soru)

using System;
public class soru{
	public static void Main(){
		int[,] d = new int[4,4];
		for(int i = 0; i < 4; i++)
			for(int j = 0; j < 4; j++)
				if(i == j)
					d[i,j]=0;
				else
					d[i,j] = (i+1)*(j+1);
		for(int i = 0; i < 4; i++)
		{
			for(int j = 0; j < 4; j++)
				Console.WriteLine(""+d[i,j]+ " ");
			Console.WriteLine("\n");
		}
	}
}

Program çalışır mı çalışrsa çıktsı ne olur?

 • a) Hat verir
 • b) 1 2 3 4 5
 • . 2 3 4 5 6
 • . 3 4 5 6 7
 • . 4 5 6 7 8
 • . 5 6 7 8 9
 • .
 • c) 0 1 2 3 4
 • . 1 2 3 4 5
 • . 2 3 4 5 6
 • . 3 4 5 6 7
 • . 4 5 6 7 8
 • .
 • . – 1 2 3 4
 • . 1 0 2 3 4
 • . 2 2 0 6 8
 • . 3 3 6 0 12
 • . 4 4 8 12 0
 • .
 • Cevap: D Yani Son Şik

——————————————————————————————————————–

Soru) Global alanlara hangi konut ile ulaşılır?

a) out b) this c) ref d) return Cevap: B

——————————————————————————————————————–

 • I. Icon özelliği ile çalışan programın taskbar da hangi icon (simge) ile gösterileceği ayarlanır.
 • II. Text özelliği ile task barda çalışan programın Mouse ile iconun üstüne gelindiğinde bize gösterilecek olan program tanıtım metni yazılır
 • III. Visible özelliği diğer nesnelerde olduğu gibi gizleme ve görüntüleme ayarlarının yapılığı seçenktir
 • Yukarıdaki seçeneklerden hangileri doğrudur?
  • a) I-II-III b) I-II c) II-III d) Yanlız II e) Yanlız I
 • Cevap: A

——————————————————————————————————————–

Umarım bu ders sınavlarınız için faydalı olacak ve sınavlarınızda  başarılı bir şekilde geçersiniz.Derslerinizi iyi çalışın ve sınava geçersiniz hiç bir zaman yılmayın.

Bu günlerde Corona Virsü neredeyse her yerde var, Evden çıkmamaya özen gösterin.

#EvdeKal

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.