Görsel Programlama Sınav Soruları #18

 Görsel Programlama Sınav Soruları #18
Okunuyor Görsel Programlama Sınav Soruları #18

Herkese Merhabalar: Bu dersimizde Görsel Programlama Sınav Soruları #18’inci kısmını anlatmaya çalışacağız ve Umarım bu ders sizler için faydalı olacaktır.

Görsel Programlama Nesne Tabanlı

———————————————————————————————————————————————————

class Main Metot
{
	static void Main()
	{
		Kedi k1 = new Kedi();
		k1.Agirlik = 5;
		k1.Boy = 10;
		k1.Turu = "van"; // Hata!
		k1.OzellikGoster(); // Hata!
		k1.TurGoster();
	}
}

Soru) yukarıdaki programın hatalı olan yerlerini düzeltiniz?

Cevap:

 • k1.Turu = “van”; burada hatalıdır.
 • k1.TurGoster(); burada hatalıdır.

———————————————————————————————————————————————————

Soru) Aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • a) Dizi indexleme işlemi [] operatörü kullanarak gerçekleştirilir.
 • b) Nesneler yok edilmelerinden önce çalışan metotlar yazılır. Bu metotlara yıkıcı metotlar denir.
 • c) Yapılandırıcılarda açık bir dönüş tipi yoktur.
 • d) Ceiling(x), X sayısını x ten büyük en küçük tamsayıya yuvarlar
 • e) Hiçbiri.

Cevap: E

———————————————————————————————————————————————————

Soru) Aşağıda kullanılan yazılım formatlarından hangisi doğrudur?

 • a) int [][] dizi = new int[3][];
 • b) string s; int a; a = Int32.Parse(s);
 • c) int a,b,c; if(a >= b && a >= c) Console.WriteLine(“EnBuyuk:”+a);
 • d) static void Degistir (ref int x, ref int y) {int temp = x; x = y; y = temp;}
 • e) Hepsi

Cevap: E

———————————————————————————————————————————————————

static void Main()
{
	Application.Run(new Form1());
}
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
	label1.Text = " ";
	string s, c;
	int b;
	s = textBox1.Text;
	b = s.Length;
	char []d = new char[b]
	c = s;
	for(int i = b - 1; i > -1; i--)
	{
		s = s.Substring(i, 1);
		label1.Text += s;
		s = c;
	}
}
private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
	DialogResult kapat;
	kapat = MessageBox.Show("Program Kapansın mı?", "ÇIKIŞ", MessageBoxButtons.OKCancel);
	if(kapat == DialogResult.Ok)
		Form1.ActiveForm.Close();
}

Soru) yukarıdaki uygulama programının çalışması sonucu oluşacak uygulama formunu göteriniz?

Cevap: Aşağıda form verilmiş

———————————————————————————————————————————————————

Soru) From yüklendiğinde ekrana aşağıdaki görünümü veren ve ÇIKIŞ butonuna tıklandığında kullanıcıya ”Programdan Çıkmak İstiyor musunuz? ” diye mesaj veren uygulama programını yazınız?

private void Form1.Load(object sender, System.EventArgs e)
{
	int b=-1;
	int[,] a = new int[4,4];
	string[] c = new string[16];
	for(int i = 0; i < 4; i++){
		for(int j = 0; j < 4; j++)
		{
			b = b + 1;
			if(i == j )
				a[i,j] = 0;
			else 
				a[i,j] = (i + 1)*(j + 1);
				c[b] = Convert.ToString(a[i,j]);
		}
	}
	for(int i = 0; i < 16; i++)
		listView1.Items.Add(c[i]);
	
	/* for(int i = 0; i < 4; i++)
		for(int j = 0; j < 4; j++)
		{
			Console.Write(a[i,j]+" ");
			if(j == 3)
				Console.WriteLine();
		}
	*/
}
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
	DialogResult kapat;
	kapat = MessageBox.Show("Programdan Çıkmak İstiyor musunuz?", "ÇIKIŞ", MessageBoxButtons.OkCancel);
	if(kapat == DialogResult.OK)
		Form1.ActiveForm.Close();
}

Cevap: Kod cevapidir.

———————————————————————————————————————————————————

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.