Görsel Programlama-I – Vize Sınavı Soruları

 Görsel Programlama-I – Vize Sınavı Soruları
Okunuyor Görsel Programlama-I – Vize Sınavı Soruları

Görsel Programlama-I – Vize Sınavı Sorularını daha önce giren arkadaşlardan örnekler alaraktan toparladık umarım faydalı olur.Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi C# seçilmesindeki sebeplerden birisi değildir?
A-) Öğrenilmesi kolaydır
B-) Nesne yönelimli programlama
C-) Yüksek verim
D-) Kullanımı kolay ve daha işlevsel
E-) Programı derlemesi zordur

[ads1]

Soru 2  

Aşağıdakilerden hangisi program açıldığında son kullanılan şablonları seçmek için kullanılır.
A-) Recent
B-) Installed
C-) Online
D-) End
E-) Current

Soru 3  

Aşağıdakilerden hangisi proje oluşturmak için izlenecek adımları gösterir?
A-) Edit – New – Project
B-) File – New – Project
C-) Project – New Project
D-) Project – New Item
E-) Debug – New – Project

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi projemizi çalıştırdığımızda enter tuşuna basılınca işlem yapılmasını
istediğimiz butonu temsil eder.
A-) AutoScroll
B-) AutoScaleMode
C-) AcceptButton
D-) AutoSizeMode
E-) EnterButton

[ads1]

Soru 5 

Aşağıdakilerden hangisi içerisine bilgi girişi için kullanılan kontroldür?
A-) Label
B-) Radiobutton
C-) CheckBox
D-) TextBox
E-) Linklabel

Soru 6  

Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıya form üzerinde bilgi vermek için kullanılır?
A-) Label
B-) Radiobutton
C-) CheckBox
D-) TextBox
E-) Linklabel

Soru 7  

Aşağıdakilerden hangisi çalışma anında kullanıcıdan bilgi almak ve alınan bilgi üzerinde istenirse
işlem yapılmak için kullanılan bir diyalog penceresidir ?
A-) Radiobutton
B-) Checkbox

C-) MessageShow
D-) Color Dialog
E-) İnputbox

Soru 8

Evet , Hayır, İptal seçeneklerin bulunması için kullanılan MassegeBox özelliklerinden hangisi
doğrudur ?
A-) MessageBoxButtons.YesNo
B-) MessageBoxButtons.YesNoCancel
C-) MessageBoxButtons.YesCancel
D-) MessageBoxButtons.RetryCancel
E-) MessageBoxButtons.YesRetryCancel

Soru 9  

Windows Form uygulamalarında dosya yükleme işlemi için kullanılan diyalog aşağıdakilerden
hangisidir?
A-) SaveDialog
B-) Folder Browser Dialog
C-) OpenFileDialog
D-) ColorDialog
E-) FontDialog

[ads1]

Soru 10  

Windows Form uygulamalarında dosya kaydetmek için kullanılan diyalog aşağıdakilerden
hangisidir?
A-) ColorDialog
B-) Folder Browser Dialog
C-) FontDialog

D-) SaveDialog
E-) OpenFileDialog

Soru 11

Kaydetmek için kullanılan diyalog penceresi özelliklerinden InitalDirectory özelliği ne işe yarar ?
A-) Dialog pencerersinde dosya adı bölümünde varsayılan olarak görüntülenecek metni belirler.

B-) Dialog pencerersinde görüntülenecek olan dosya türlerini belirler.
C-) Dialog pencerersinin başlığını belirler.
D-) Dialog pencerersinde görüntülenecek olan varsayılan dosya uzantısını belirler
E-) Dialog pencerersinde görüntülenecek olan varsayılan klasörü belirler.

Soru 12  

Aşağıdakilerden hangisi panel üzerinde bulunan birden fazla seçenek arasından sadece bir
tanesini seçmek için kullanılır?
A-) İnput
B-) Checkbox
C-) Only
D-) Radiobutton
E-) File

Soru 13  

Form üzerinden farklı adreslere bağlantı kurabilmek için kullandığımız nesne aşağıdakilerden
hangisidir ?
A-) Linklabel
B-) Radiobutton
C-) CheckBox
D-) TextBox
E-) Label

Soru 14  

Aşağıdakilerden hangisi Panel nesnesinin Groupbox nesnesinden farkıdır?
A-) İçerisindeki nesnelere aynı anda işlem yapılabilmesi
B-) İçerisinde nesneler barındırması
C-) Kaydırma çubuğu eklenmesi
D-) Formun düzenini sağlamak için kullanılıyor olması
E-) Nesneleri gruplandırmak için kullanılması

Soru 15 

Aşağıdakilerden hangisi TabControl özelliklerinden Aligment özelliğinde kullanılmaz?
A-) Top : Tabcontrol nesnesinin üst kısmına hızalanmasını sağlar
B-) Center : Tabcontrol nesnesini ortalar
C-) Bottom : Tabcontrol nesnesinin alt kısmına hızalanmasını sağlar
D-) Left : Tabcontrol nesnesinin sol kısmına hızalanmasını sağlar
E-) Right : Tabcontrol nesnesinin sağ kısmına hızalanmasını sağlar

[ads1]

Soru 16  

Yanıtlarınızın sisteme son kayıt saati: 10:46

İstediğimiz komutların belirlediğimiz zaman aralığında tekrarlamasını istiyorsak aşağıdakilerden
hangisini kullanırız?
A-) Timer
B-) Progress Bar
C-) PictureBox
D-) Enabled
E-) Step

Soru 17 

Aşağıdakilerden hangisi Progress Bar nesnesinin o anki değerini gösteren özelliğidir ?
A-) Step
B-) Style

C-) Maximum
D-) Minimum
E-) Value

Soru 18  

 

Windows Form uygulamalarında renk işlemleri için kullanılan diyalog aşağıdakilerden hangisidir?
A-) SaveDialog
B-) Folder Browser Dialog
C-) ColorDialog
D-) OpenFileDialog
E-) FontDialog

Soru 19  

Aşağıdakilerden hangisi resim dosyalarının bir arada saklanıp herhangi bir nesne içerisinden
resim dosyalarına erişimi sağlamak için kullanılan nesnedir?
A-) PictureBox
B-) ListBox
C-) Label
D-) ImageList
E-) ComboBox

Soru 20 

Aşağıdakilerden hangisi ProgressBar nesnesinin değerini göstermektedir?
A-) Size
B-) Value
C-) Minimum ve Maximum
D-) Still

E-) Variable

[ads1]
SEO
Görsel Programlama-I Görsel Programlama-I Görsel Programlama-I Görsel Programlama-I

Diğer yazılım makalelerimiz için

Facebook Grubumuz İçin Tıklayın

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.