C# Değişkenler ve Veri Tipleri #Programlama Öğreniyorum

 C# Değişkenler ve Veri Tipleri #Programlama Öğreniyorum
Okunuyor C# Değişkenler ve Veri Tipleri #Programlama Öğreniyorum

Selamun aleyküm arkadaşlar C# değişkenler , değişken nedir , veri tipi nedir, değişken mantığı ,değişken tanımlama kuralları gibi temel programlama derslerini anlatacağım.

Değişken Nedir?

Bütün uygulamalar veriyi hemen hemen aynı yollarla işlerler genel olarak bir programcının ilk öğrenmesi gereken, uygulamalarda veriyi nerede saklayıp nasıl kullanacağıdır.
Uygulama çalışırken geçici olarak veriyi saklama ihtiyacı duyarsak değişken üzerinde saklarız. Değişkeni kullanmadan önce tanımlamak gereklidir; değişken tanımlandığı zaman uygulama belleğinde bu değişkenin tutulması için bir yer ayrılır.
Bu tanımlama sırasında daha sonra değişkene erişebilmek için değişkene bir ad verilir ve veri tipi belirlenir. Tanımlama yapıldıktan sonra artık değişkene taşıyacağı değer verilebilir. Bu değişken tanımlanırken aşağıdaki söz dizimi kullanılır.C# Değişkenler değişken mantığı ;

Değişken Mantığı

Hafıza alanı 1                 ramazan                       isim
Hafıza alanı 2                 şerif                              soyisim
Hafıza alanı 3                 1234567                       numara
Hafıza alanı 4                 samsun                        doğum yeri

 

Program yazarken çeşitli değişkenler kullanılır. Programda hangi değişkenlerin kullanılacağı değişken atama işlemiyle yapılır. Değişken atandıktan sonra ona bir ilk değer verilir, program akışı esnasında değişkenin değeri değiştirilebilir, var olan değeri silinebilir, bir değişken içindeki bir değer başka bir değişkene atanabilir.

 

Bir değişkenin yaşam döngüsünü aşağıdaki şekilde ifade edebiliriz.

 

 • Değişken atanır.
 • Değişkene ilk değeri verilir.
 • Değişken çağrılır, gerektiğinde içeriği değiştirilir.

 

Bilgisayarda tutulacak değerlerin, verilerin özellikleri farklı olduğundan veriler veri tiplerine (türlerine) ayrılmıştır. Örneğin, sayısal değerleri tutmak için ayrı, metin bilgilerini tutmak için ayrı veri tipleri kullanılır. Tam sayılar için integer veri tipinin kullanılması uygunken, “Millî Eğitim Bakanlığı” ifadesi için string (dize, dizgi) veri tipinin, günün tarihini tutmak için Date veri tipinin kullanılması gerekir.

 

Değişken tanımlama işlemi sırasında değişkene bir isim verilirken, değişkenin hangi tipte veri tutacağı da belirtilir. Benzer veri tipleri arasında işlemler yapılabilir. Örneğin, “integer” veri tipindeki 2 değişken içindeki değerler toplanabilir, fakat içeriği “ramazan” olan “string” veri tipli bir değişkenle, içeriği 20 olan “integer” veri tipli bir değişken toplanamaz.

 

Şimdi bunu kodlama ile tanımlayalım.

string isim =“ramazan”;

string soyisim =“şerif”;

int numara =1234567;

string dogumyeri= “samsun”

Veri Tipi Nedir?

C# Değişkenler konusunu incelerken bilmemiz gereken diğer şey ise Veri tipi, bir değişken için bellekte ayrılacak bölgenin hangi içerikte ve formatta olacağını belirler.

Not: Değişken tanımlanması tek satırda bir değişken için yapılırken aynı satırda aynı veri tipi olmak şartıyla birden fazla değişken tanımlanabilir.

Örn: int a,b,c,d;

Tam Sayı Veri Tipleri

Tam sayılar ondalık kısım içermeyen sayılardır. Örneğin, 10, 2450, -45, 245678 sayıları tam sayılardır. Gündelik hayattan tam sayı değerler içeren durumlar aşağıda sıralanmıştır:

Sınıf mevcudu, okuldaki öğrenci sayısı, bir sınıftaki kız öğrenci sayısı, boy uzunluğu (cm olarak, örneğin 159 cm).

Ondalık Sayı Veri Tipleri

6.8, 3.56, 6.9876 gibi sayılar ondalık sayıları oluşturmaktadır. Yaşantımızda birçok ondalık sayı içeren durumlar vardır. Örneğin; Boy uzunluğu (m olarak, örneğin 1.75 m), maaş miktarı (930.25 YTL)

String Veri Tipi

String, bir karakter dizisini, grubunu ifade eder. Her türlü karakter grubu bir string oluşturabilir. Örneğin, “Ramazan”, “Ev Adresiniz”, “235” ifadeleri.

“235” ifadesi tam sayı tipinde mi yoksa bir string tipinde mi diye düşünülebilir? Eğer bir sayı üzerinde matematiksel işlemler yapılmayacaksa o string tipinde tanımlanabilir.

Örneğin, telefon numaraları tamamen sayısal ifadelerden oluşur fakat telefon numaraları üzerinde matematiksel işlemler yapmayız. Hiçbir zaman iki telefon numarasının toplanması, çıkarılması ihtiyacı duyulmamıştır. Okul öğrenci numaraları da birer sayı olmalarına rağmen, bu numaralar üzerinde de aritmetiksel işlemler yapılmaz. Bu nedenle telefon numarasını ve öğrenci numarasını tutacak değişken string tipinde tanımlanabilir. Hangi tipte tanımlandığında hafızada az yer kaplıyorsa o tip seçilmelidir.

Ayrıca sayılardan oluşan bir string tipindeki değişken ile tam sayı tipindeki bir değişken arasında aritmetik bir işlem yapılamaz. Çünkü değişkenlerin veri tipleri birbirinden farklıdır.

Char Veri Tipi

Char (Character) veri tipi, bir karakterlik veri tutulmasını sağlar. Bilgisayardaki her harf, rakam, sembol (a, C, d, 1, 7, ^ , $, [, ?) karakter olarak isimlendirilir.

Bilgisayar dünyasında kelimeler arasındaki boşluklar da karakter olarak değerlendirilir. Boşluk karakteri de diğer karakterler gibi bilgisayarın hafızasında yer kaplar. Char veri tipindeki bir değişkenin içeriğinde ara (boşluk) tuşuna basılarak üretilen boşluk karakteri tutulabilir.

Boolean Veri Tipi

Gündelik yaşamda doğru-yanlış, açık-kapalı, evet-hayır, 1-0 gibi birbirinin karşıtı olan durumlar vardır. Boolean veri tipi bu tür durumlarda tercih edilir. Boolean veri tipi sadece True (Doğru) ve False (Yanlış) değerlerinden birini alabilir. Örneğin, “onay” isimli bir değişkenin değeri ya “True”dur, ya da “False”dur. Bu değişken iki değere aynı anda sahip olamaz, örneğe göre düşünürsek bir işlem ya onaylanmıştır ya onaylanmamıştır.C# Değişkenlerde değişken tanımlama kurallarına geçelim.

Değişken tanımlama kuralları

 • Değişken ismi bir harf ile başlamalıdır.
string Ad1; //Doğru
string 1Ad; //Yanlış
 • Değişken isminde boşluk bulunamaz.
string Ad_Soyad; //Doğru
string Ad Soyad; //Yanlış
 • Değişken isminde sadece harfler, rakamlar ve alt çizgi karakteri bulunabilir.
string ali_veli; //Doğru
string ali+veli; //Yanlış
 • Değişken ismi C# komutu olmamalıdır.
string true; //Yanlış

Tür değişimleri

C# Değişkenler kullanırken 2 değeri birbirine çevirebiliriz,program içerisinde değişkenlerle ilgili tür dönüşümleri yapmak durumunda kalabilirsiniz. Örneğin, sayısal bir veriyi string değişken türüne, string bir veriyi sayısal değişken türüne dönüştürmeniz gerekebilir.

Convert

Convert metoduyla dönüştürme işleminde derleyici tarafından izin verilen tüm türlere dönüştürme işlemi yapılabilir. Dönüştürme işlemini yapmadan önce dönüştürülecek bilginin hangi türlere dönüştürülebileceğine dikkat edilmelidir. Convert metodunu kullanırken; Convert yazıp nokta karakteri yazıldığında açılan menüden istenilen dönüşüm türü seçilerek dönüştürülecek bilgi parantez içinde yazılmalıdır.

Örnek:

Int x;
X= Convert.ToInt32(textBox5.Text);

 

Parse

Parse metoduyla dönüştürme işleminde derleyici tarafından izin verilen tüm türlere dönüştürme işlemi yapılabilir.

 

Örnek:

strint a =”2”;
int.Parse(a);

 

ToString

Sayısal verileri stringe döndürmek istediğimizde kullanabileceğimiz basit bir metoddur.

 

Örnek:

      int sayi =1;
      string a=sayi.toString();

Diğer yazılım derslerimiz için websitemizin yazılım kategorisini ziyaret edin.

http://ramazanakbuz.com/category/soft/

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.