• Ana Sayfa
 • C#
 • C# ‘da Operatör Nedir? Operatör Çeşitleri Nelerdir? Operatör Örnekleri

C# ‘da Operatör Nedir? Operatör Çeşitleri Nelerdir? Operatör Örnekleri

 C# ‘da Operatör Nedir? Operatör Çeşitleri Nelerdir? Operatör Örnekleri
Okunuyor C# ‘da Operatör Nedir? Operatör Çeşitleri Nelerdir? Operatör Örnekleri

Selamun Aleyküm C# Operatör nedir ? c# operatör çeşitleri ,matematiksel Operatörler, atama operatörleri, karşılaştırma operatörleri , Bit işlem Operatörleri örnekleriyle inceleyeceğiz.

Operatör Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

 

Denklemsel ifadelerde çeşitli görevleri üstlenen sembollerdir. Operatörler çeşitli sınıflara ayrılır.

Matematiksel Operatörler

Matematiksel işlevleri yerine getiren operatörlerdir.

OPERATÖRLER İŞLEVİ ÖRNEK
=

+

*

/

%

++

Atama

Toplama

Çıkarma

Çarpma

Bölme

Kalan(mod)

Bir Arttıma

Bir Azaltma

x=y

x=x+y

x=x-y

x=x*y

x=x/y

x=x%2

x++

x–

 

ÖRNEK

Çarpma

int sayi = 100;
sayi = 200 * 2;

Bölme

double bolum;
bolum = sayi / 23;

Çıkarma

int sonuc = bolum – 100;

Toplama

int toplam;
toplam += sonuc;

Bu ifade, “toplam = toplam + sonuc” ile aynı anlama gelir
İPUCU: Aritmetik operatörleri, eşittir ifadesi ile beraber kullanılırsa, işlem değişkenin kendisi ile yapılır.

Mod alma

int kalan = toplam % 42; 
// Sonuç, toplam değişkenindeki değerin 42 ile bölümünden kalan sayıdır

Atama Operatörleri

Atamaları kolaylaştırmak için kullanılan operatörlerdir.

OPERATÖRLER İŞLEVİ ÖRNEK
+=

-=

*=

/=

%=

<<=

>>=

|=

&=

^=

x+=y

x-=y

x*=y

x/=y

x%y

x<<=y

x>>=y

x|=y

x&=y

x^=y

x=x+y

x=x-y

x=x*y

x=x/y

x=x%2

x=x<<y

x=x>>y

x=x|y

x=x&y

x=x^y

 

= operatörü: Basit eşitleme işlemlerinde kullanılır.

Örnek:

int x, y=5, a, b=10;//değişken tanımlanırken ilk değer ataması için = kullanılmış
 
x = y + 2; //toplama işlemi için = kullanılmış
 
a = b * 4; //çarpma işlemi için = kullanılmış

+= operatörü :Eşitliğin sağıdaki sayıyla kendisini toplayarak kendine eşitler.

Örnek:

int x=0, y=0,z=0;
 
x += 5; //x'e 5 ekle ve x'e eşitle 2.yol x = x + 5 şeklinde de yazılabilir
 
y += 7; //y'ye 7 ekle ve y'ye eşitle 2.yol y = y + 7 şeklinde de yazılabilir
 
z += x; //z'ye x'i ekle ve z'ye eşitle 2.yol z = z + x şeklinde de yazılabilir
// İşlem sonucu : x=5 , y=7 , z=5 olur.

Not: Bir bir artırma işlemi için x+=1 (veya x=x+1) yerine x++ işlemi kullanılabilir.

Örnek:

int x=0, y=0,toplam;

 
x++; //x'i bir artır
 
y++; //y'yi bir artır
 
toplam = x + y; //x ve y'yi toplayarak toplam değişkenine ata.
// İşlem sonucu : x=1 , y=1 , toplam=2 olur.

++ değişkenden sonra yapılırsa önce atama işlemi  yapılır sonra artırma yapılır.

Örnek:

int x=0, y=0,toplam;
 
x=y++;
 
toplam = x + y;

// önce x y’ye eşitlenir,daha sonra y artırılır.

// İşlem sonucu : x=0 , y=1 , toplam=1 olur.

Değişkenden önce kullanılırsa önce artırım yapılır daha sonra atama işlemi yapılır.

Örnek:

int x=0, y=0,toplam;
 
x=++y;
 
toplam = x + y;

//önce y artırılır daha sonra x y’ye eşitlenir.

// İşlem sonucu : x=1 , y=1 , toplam=2 olur.

-= operatörü :Eşitliğin sağıdaki sayıdan kendisini eksilterek kendine eşitler.

Örnek:

int x=50, y=50,z=100;
 
x -= 5; //x'den 5'i çıkar ve x'e eşitle 2.yol x = x - 5 şeklinde de yazılabilir
 
y -= 7; //y'den 7 yi çıkar ve y'ye eşitle 2.yol y = y - 7 şeklinde de yazılabilir
 
z -= x; //z'den x'i çıkar ve z'ye eşitle 2.yol z = z - x şeklinde de yazılabilir

// İşlem sonucu : x=45 , y=43 , z=55 olur.

Not: Bir bir azaltma işlemi için x-=1 (veya x=x-1) yerine x– işlemi kullanılabilir.

Örnek:

int x=20, y=10,fark;
 
x--; //x'i bir azalt
 
y--; //y'yi bir azalt
 
fark = x - y; //x ve y'yi çıkararak fark değişkenine ata.

//İşlem sonucu : x=19 , y=9 , fark=10 olur.

— değişkenden sonra yapılırsa önce atama işlemi  yapılır sonra azaltma yapılır.

Örnek:

int x=10, y=10,fark;
 
x=y--;
 
fark = x - y;

Önce x y’ye eşitlenir,daha sonra y azalttırılır. İşlem sonucu : x=10 , y=9 , fark=1 olur.

— değişkenden önce kullanılırsa önce azaltma yapılır daha sonra atama işlemi yapılır.

Örnek:

int x = 10, y = 10, fark;
 
x = --y;
 
fark = x - y;
 

Önce  y artırılır daha sonra x y’ye eşitlenir.İşlem sonucu : x=9 , y=9 , fark=0 olur.

*= operatörü : Eşitliğin sağıdaki sayıyla kendisini çarparak kendine eşitler.

Örnek:

int x = 2, y = 3, z = 2;
 
x *= 2; //x ile 2'i çarp ve x'e eşitle 2.yol x = x * 2 şeklinde de yazılabilir
 
y *= 2; //y ile 2 yi çarp ve y'ye eşitle 2.yol y = y * 2 şeklinde de yazılabilir
 
z *= x; //z ile x'i çarp ve z'ye eşitle 2.yol z = z * x şeklinde de yazılabilir

// İşlem sonucu : x=4 , y=6 , z=8 olur.

/= operatörü : Eşitliğin sağıdaki sayıya kendisini bölerek kendine eşitler.

Örnek:

int x = 4, y = 10, z = 64;
 
x /= 2; //x'i 2'ye böl ve x'e eşitle 2.yol x = x / 2 şeklinde de yazılabilir
 
y /= 2; //y'yi 2'ye böl ve y'ye eşitle 2.yol y = y / 2 şeklinde de yazılabilir
 	
z /= x; //z'yi x'e böl ve z'ye eşitle 2.yol z = z / x şeklinde de yazılabilir
İşlem sonucu : x=2 , y=5 , z=32 olur. İşlem sonucu : x=1 , y=1 , toplam=2 olur.

Karşılaştırma Operatörleri

 

İki veya daha fazla nesneleri birbirleriyle karşılaştırmak için kullandığımız operatörlerdir.

OPERATÖRLER ANLAMI ÖRNEK
==

>=

<=

!=

<> 

Eşit mi?

Küçük mü?

Büyük mü?

Büyük Eşit mi?

Küçük Eşit mi?

Farklı mı?

Farklı mı?

x==y

x< y

x>y

x>=y

x<=y

x!=y

x<>y

 

 • Küçük Eşit sayi2 <= sayi // Sonuç: True
 • Büyük sayi2 > sayi // Sonuç: False
 • Büyük Eşit sayi2 >= sayi // Sonuç: False
 • Eşit sayi2 == sayi // Sonuç: False
 • Eşit Değil sayi2 != sayi // Sonuç: True

== Operatörü : Eşittir anlamındadır.

Örnek:

string ad1="burak",ad2="arda";
 
22==15;  //false
 
25==25;  //true
 
x==y  //false
 
ad1==ad2  //false
 
"ramazan"=="ramazan"  // true
 
"ekmek"=="patates"  //false

!= Operatörü : Eşit değil (farklı) anlamındadır.

Örnek:

int x=24,y=11;
 
string ad1="ahmet",ad2="mehmet";
 
23!=55;  //true
 
23!=23;  //false
 
x!=y  //true
 
ad1!=ad2  //true
 
"senem"!="senem"  // false
 
"kemal"!="berke"  //true
 

Örnek:

int x=24,y=11;
 
43>55;  //false
 
21>13;  //true
 
x>y  //true

< Operatörü : Küçüktür anlamındadır.Bu operatör string işlemlere uygulanmaz.

Örnek:

int x=24,y=11;
 
23<55;  //true
 
21<16;  //false
 
x<y  //false

>= Operatörü : Büyük veya eşit anlamındadır.Bu operatör string işlemlere uygulanmaz.

Örnek:

int x=24,y=11;
 
23>=55;  //false
 
21>=21;  //true
 
x>=y  //true

<= Operatörü : Küçük veya eşit anlamındadır.Bu operatör string işlemlere uygulanmaz.

Örnek:

int x=24,y=11;
 
23<=55;  //true
 
21<=21;  //true
 
x<=y  //false

Bit İşlem Operatörleri

Bit(sayısal veriyi oluşturan 1 ve 0’ların her birisi) işlem yapmak için kullanılan operatörlerdir

OPERATÖRLER ANLAMI ÖRNEK
|

&

^

~

<< 

>> 

Veya

Ve

Eşitsizlik

Değil

Sola Kaydırma

Sağa Kaydırma

x=x|y

x=x&b

x=x^25

x=~x

x=x<<15

x=x>>15

 

Veri tipleri ve değişkenler üzerinde kontrol yapılırken birden fazla koşula ihtiyaç duyulabilir. Bu durumda, koşulları birbirleriyle karşılaştıracak operatörler kullanılır. Bu kontrollerden dönen değerler Boolean tipinde olduğu için, koşul operatörleri de bu değerler üzerinde işlem yaparlar.

&& (And)

Bu ifade, verilen koşulların kesişimini alır. Eğer tüm koşulların değeri true ise sonuç da true olur. En az bir tane false değeri olan koşul varsa, sonuç false olur.

|| (Or)

Bu ifade, verilen koşulların birleşimini alır. Eğer tüm koşulların değeri false ise sonuç false olur. En az bir tane true değeri varsa sonuç true olur.

! (Değil)

Bir koşulun değerini tersine çevirir. Koşul false ise true, true ise false olur.

Şartların Birleştirilmesi

Aynı anda iki şart gerçekleşmesini istediğimiz yada herhangi iki şarttan birtanesi gerçekleşmesi durumunda işlem yapmasını istediğimiz durumlar için kullanırız.

 

int x=1;

int y=2;

if(x==1 && y==1)
{
response.Write(“şart gerçekleşmemiştir.”);
}

 

int x=1;

inty=2;

if(x==1 || y==1)
{
response.Write(“şart gerçekleşmiştir.”);
}

 

 

İşlem Önceliği

c=2+5*9; c=47dir. (2+5)*9 olsa 63 olacaktı. Öncelik normal hayattaki matematikte ve yazılımda bildiğimiz gibi çarpmadadır.

Ama çarpma ve bölme ile toplama ve çıkarmanın öncelikleri eşittir.

Peki c=3*2/2; bu durumda olacak? İşlem öncelikleri eşit. C# otomatik olarak Soldan işlem yaparak Sağa doğru yapacaktır. Yani önce 3*2 sonra 6/2.

c=(3+5)*9; c=72dir. İşlemler parantezden başlar. Eğer iç içe 2 veya daha fazla parantez varsa en içtekinden başlanarak işlem yapılır.

Konu Sonu Soruları

1-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)int a=1;
b)double d =5,2;
c)decimal d2 =2.356
d)char=”2”;
2-Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

a)int
b)short
c)long

d)double

3-Aşağıdakilerden hangisi farklı türdedir?

a)bool
b)char
c)string

4-Object tipinden bir değişken, .NET framework içerisindeki tüm tipleri taşıyabilir ve ayrıca programcının sonradan geliştireceği tipleri de taşımaya uygundur?

Doğru( )
Yanlış( )
Umarım C# ‘da Operatör Nedir? Operatör Çeşitleri Nelerdir? adlı makalem hoşunuza gitmişdir.Detaylıca örneklendirmeye çalıştım emeğe saygı olarak herhangi bir yorum yazmanız yeterlidir .

http://ramazanakbuz.com/category/c/

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.