C# ArrayList Nasıl Kullanılır ? Örnek Proje || Ekleme – Silme – Sıralama ||

 C# ArrayList Nasıl Kullanılır ? Örnek Proje || Ekleme – Silme – Sıralama ||
Okunuyor C# ArrayList Nasıl Kullanılır ? Örnek Proje || Ekleme – Silme – Sıralama ||

C# ArrayList Nasıl Kullanılır ? Örnek Projemizle beraber basit bir şekilde konuyu inceliyoruz.

[ads1]

C# ArrayList

ArrayList sınıfı, dizilerle çalışıyorsanız ve bir koleksiyonda veri eklemek, kaldırmak, dizine ekleme veya arama yapmak istiyorsanız çok kullanışlıdır. ArrayList ayrıca sıralı bir şekilde saklanan farklı türde değerlere sahip olabilir ve değerler, ihtiyaç doğrultusunda eklenebilir veya kaldırılabilir.

Methodlar

ArrayList’in yaygın yöntemlerinden bazıları şunlardır:

 

Ekle (Bir ArrayList öğesine ekleme)

 Sözdizimi: ArrayList.add (nesne)

Ekleme (Bir ArrayList öğesinde belirtilen bir konuma bir öğe ekleme)

Sözdizimi: ArrayList.insert (dizin, nesne)

Kaldır (Bir öğeyi ArrayList’ten kaldır)

Sözdizimi: ArrayList.Remove (nesne)

RemoveAt (Bir öğeyi belirtilen konumdan kaldırın)

Sözdizimi: ArrayList.RemoveAt (endeks)

Sırala (Bir ArrayList öğesini sıralama)

Sözdizimi: ArrayList.Sort ()

[ads1]

Örnek Uygulama C# ArrayList

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Collections; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace ArrayListTest 
{ 
  class Program 
  { 
    static void Main(string[] args) 
    { 
      ArrayList itemList = new ArrayList(); 
      itemList.Add("Item4"); 
      itemList.Add("Item5"); 
      itemList.Add("Item2"); 
      itemList.Add("Item1"); 
      itemList.Add("Item3"); 
      Console.WriteLine("\n\tArrayList'te Eklenen Öğeleri Gösteriyor\n"); 
      for (int i = 0; i <itemList.Count; i++) 
      { 
        Console.WriteLine("\t"+itemList[i].ToString()); 
      } 
      itemList.Insert(3, "Item6");  // Bir öğe ekleme 
      itemList.Sort();        //İtemleri Sıralama 
      itemList.Remove("Item1");    //İtem1 silme 
      itemList.RemoveAt(3);      //Öğeyi belirli bir konumdan kaldırma 
       
      Console.WriteLine("\n\tArrayList'te nihai öğeleri gösterir\n"); 
      for (int i = 0; i < itemList.Count; i++) 
      { 
        Console.WriteLine("\t"+itemList[i].ToString()); 
      } 
      Console.Read(); 
    } 
  } 
}

Vereceği tahmini çıktı

Basitçe bu şekilde anlattık arkadaşlar takıldığınız bir yer olursa yazabilirsiniz.

Adı Açıklama
System_CAPS_pubproperty Capacity

Alır veya ayarlar öğelerin sayısını ArrayList içerebilir.

System_CAPS_pubproperty Count

Gerçekte içindeki öğe sayısını alır ArrayList.

System_CAPS_pubproperty IsFixedSize

Belirten bir değer alır olup olmadığını ArrayList sabit bir boyutu vardır.

System_CAPS_pubproperty IsReadOnly

Belirten bir değer alır olup olmadığını ArrayList salt okunurdur.

System_CAPS_pubproperty IsSynchronized

Alır olup olmadığını belirten bir değer erişmek için ArrayList olan (iş parçacığı güvenli) eşitlenir.

System_CAPS_pubproperty Item[Int32]

Alır veya belirtilen dizindeki öğe ayarlar.

System_CAPS_pubproperty SyncRoot

Erişimi eşitlemek için kullanılan bir nesneyi alır ArrayList.

Diğer yazılım makalelerimiz için

Facebook Grubumuz İçin Tıklayın

[ads1]
Seo
C# ArrayList C# ArrayList C# ArrayList

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.