Başlıca Yapay Zeka Problemleri

 Başlıca Yapay Zeka Problemleri
Okunuyor Başlıca Yapay Zeka Problemleri

Yüzyıllardan beri akıllı yapay varlıkların oluşması insanoğlunu meşgul etmesine rağmen Yapay Zeka nın doğuşu olarak 1956 yazında Dartmouth College’de düzenlenen konferans baz alınmaktadır.

Yapay zeka;

insan davranışını taklit etme,  benzeştirme veya modelleme amacıyla bilgisayar programlarının geliştirilmesi biçiminde tanımlanabilir.

Şimdi sizlere Yapay Zeka problemleri nelerdir hangi cinstendir?

Genel olarak bunları aşağıdaki sınıflara ayırabiliriz.

Problem Çözümleme:

Burada karmaşık kombinasyonel özellikli problemlerin sezgisel yöntemlerle çözümü ele alınmaktadır.

Oyunların Modellenmesi:

Burada da genellikle  dama, satranç gibi stratejili oyunlar ele alınarak bilgisayarın insana benzer bir biçimde kararlar verebilmesinin nasıl sağlanılacağına değinilmektedir.

Bilgisayarın Modellenmesi:

Buraya bilgilerin modellenmesi ve onların farklı yöntemlerle bilgisayara aktarılması üzeride durulmaktadır.Ayrıca bilgisayarlarda farklı yöntemler kullanılarak çok büyük boyutlardaki bilgilere nasıl hızlı erişim sağlanacağı açıklanmaktadır.

Otomatik Teorem İspatı:

Burada matematik ve mantıkla ilişkili bir biçimde önermelerin ispatı ve yenilerinin bulunması üzerinde durulmaktadır.

Uzman Sistemleri:

Uzmanlık konusundaki problemlerin çözümü ile ilgili özel bilgileri içermektedir. Bu sistemler , farklı alanlarda uzmanlaşmış kişiler tarafından çözümlenen problemlerin bilgisayarda modellenmesi şeklinde tanımlayabiliriz.

Doğal Dilin İşlenmesi:

Burada ise genellikle diyologlu soru -cevap biçiminde olan sistemler, anlamanın modellenmesi,cümlelerin analizi (morfolojik, sentaks, sermantik ve pragmatik), imla hatalarının algılanması ve düzeltilmesi, otomatik çeviri sistemleri ele alınmaktadır.

Örüntü Tanıma:

Burada görsel ve işitsel nesnelerin tanınması araştırılmaktadır.Tıbbi bir görüntünün, biometrik özelliklerin tanınması, sahne (scene) analizi, el yazısı veya basılı karakter tanınması, bilgisayarlı dudak okuma veya yüz tanıma bu cinsten olan problemlerdendir.

Robotik:

Mekanik biçimde tasarlanmış ve akıllıca denilebilen bilgilerle donatılmış sistemler araştırılmaktadır. Mekatronik alanına giren robotik, Yapay Zekanın sınıfındadır.

Şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.Daha sonraki makalelerimizde bunların alt başlıklarınıda inceleyeceğiz makale bana ait değildir.Faydalanmak amacıyla paylaştım.

Prof. Dr. Vasif Vagifoğlu NABİYEV bu derin araştırmalarından dolayı saygılar. Microsoft

 

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.