ASP.NETC#c# fonksiyonlarFonksiyonlarİnternet ProgramcılığıMetotlar

Asp.net ve C# Fonksiyonları Ve Parametreleri Kullanımı ve Bolca Örnek

Selamun aleyküm arkadaşlar bugün geniş bir biçimde C# Fonksiyonları Ve Parametreleri nden bahsedeceğiz.Konumuz içerisinde bolca örnek ve açıklama olacak,bunları teker teker ele alabilirdik ama bir bütün olarak tek biryerde toplamayı daha uygun gördüm. Asp.net programlama kısmı yani c#diliyle olan kısmı ile bunları yazacağımız için kodlamalarımızı hem form application da çok ufak bir değişiklik ile hem console application da hemde web sitesi yazarken kullanabilirsiniz.

Fonksiyonları Ve Parametreleri

Fonksiyonlar, bağımsız değişken adı verilen belirli değerleri, sözdizimi adı verilen belli bir sırayla kullanarak hesaplamalar yapan önceden tanımlanmış formüllerdir.

Matematiksel Fonksiyonlar

Matematiksel fonksiyonlar “Math” kütüphanesi içerisinde yer alırlar. Çok sık kullanılan fonksiyonlar aşağıda verilmiştir. Fonksiyon kullanımında büyük ve küçük harflere dikkat edilir.

FonksiyonlarAnlamıGirdiÇıktı
Math.Sqrt(x)X’in karekökünü alırX=14412
Math.Pow(x,y)X’in y’ninci kuvvetini alırX=2 , y=38
Math.Abs(x)X’in mutlak değerini alırX=-1212
Math.Max(x,y)X ve y’den büyüğünü verirX=2 , y=33
Math.Min(x,y)X ve y’den küçüğünü verirX=2 , y=32
Math.Floor(x)X’i en yakın küçük tam sayıya yuvarlarX=2*92
Math.Ceiling(x)X’i en yakın büyük Tam sayıya yuvarlarX=2*93
Math.Round(x)X sayısını yuvarlarX=2*93
Math.PIPi sayısını verir3.14
Math.Sin(x)X radyan açısını sinüs değerini verirX=Math.PI0
Math.Cos(x)X radyan açısının cosinüs değerini verirX= Math.PI-1
Math.EE(2.7182818) sayısını verir2,71
Math.Log(x)E tabanına göre logaritma alırX=Math.E1
Math.Log10(x)Onluk tabana göre logaritma alırX=1002

 

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

Örnek:Ekran Çıktısı Şu şekildedir;
 

 

 

 

 

 

Pi sayısı: 3.14159

 

Cos 180: -1

 

5^2: 25

 

Aşağı yuvarlatılmış 4.5: 4

 

10 ve 40 tan büyük olanı: 40

 

Rastgele Sayılar

C#’ta rastgele sayı üretmek için Random sınıfı ve içerisindeki Next, NextBytes, NextDouble metotları kullanılır.Genellikle kullanılan metot Next () metodudur

 

ÖRNEK

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

Bu örneğimizde buttonumuzun tıklanma özelliğine kodlarımızı yazdık.0 ile 10 arası bir sayı elde edip bunu yazdırma komutu ile en üst kısma yazdırdık.

C# Metinsel (String) Metotlar

 

Programlama dili kütüphaneleri içerisinde önceden tanımlanmış ve programcıların işlerini kolaylaştıran bir takım hazır string metotlar vardır.

 

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

Compare( ):

Parametre olarak verilen iki string ifadeyi birbirleri ile karşılaştırır bunun sonucunda geriye int türünde bir veri döndürür. Eğer dönüş değeri sıfır (0) ise bu iki metin birbirine eşittir. Aksi takdirde parametre olarak verilen metinleri ilk harflerinden itibaren tek tek karşılaştırır ve farklılığın olduğu ilk harflerin alfabedeki sıralarına göre -1 veya 1 sayı değerlerini döndürür.

Compara(metin1,metin2);

Anlamı

Negatifmetin1<metin2
Pozitifmetin1>metin2
Eşitmetin1=metin2

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

Not: Karşılaştırma paremetrelerinden biri yada her ikisi  null yada boş “” olabilir.Null bütün stringlerden küçüktür.Boş ise boş olmayan her stringten küçüktür.İki null yada iki bol ifade birbiriyle karşılaşırsa sıfır (eşit) değeri geri döndürür

Örnek:

Program kodlarıEkran çıktısı
            string metin1 = “samsun”;

string metin2 = “SAMSUN”;

string metin3 = “ankara”;

string metin4 = “samsun”;

Response.Write(“/n”+string.Compare(metin1,metin2));

Response.Write(string.Compare(metin1, metin3));

Response.Write(string.Compare(metin1, metin4));

Response.Write(string.Compare(null, metin2));

Response.Write(string.Compare(null,null));

 

 

 

 

 

-1

 1

 0

-1

 0

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

Concat:

 

String.Concat metodumuz string türündeki parametreleri birleştirmek için kullanılır.

 

Kullanım Şekli:

 

string birleştirilen=String.Concat(metin1,metin2,…);

 

Yeni bir string tipinde bir değişken tanımladık.String.Concat içerisine ise birleştirilecek metinler yazdık.

 

Örnek:

Program KodlarıEkran Çıktısı
 

string deger1 = “internet”;

string deger2 = “Programcılığı”;            string birlesti = string.Concat(deger1,deger2);

response.Write(birlesti);

 

 

internetProgramcılığı

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

Length()

 

Length ( ) Bir stringin karakter uzunluğunu verir.Dizi işlemlerinde sıkça kullanılır.Daha önce öğrendiğimiz for() döngüsü yanı sıra dizi ve length() metodunu kullanarak bir proje oluşturalım.

 

Örnek
 
 

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

ToLower ( )

 

Verilen string parametrenin tüm harflerinin küçük harfe çevrilmesini sağlar.

Program KodlarıEkran Çıktısı
  

tamamen buyuk harfleriz

Not:Harfleri tamamen küçük harfe çevirmek işlerimizi çok kolaylaştırmaktadır.Örnek vericek olursak programımıza giriş formu hazırladıktan sonra kullanıcı adı kısmına Admin yada ADMİN yazılabilir her birini if ile kontrol etmek yerine tolower yaparak tek seferde sadece küçük harfle yazımın doğru olup olmadığını kontrol ederiz.

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

ToUpper ( )

Stringin tüm karakterlerini büyük harfe dönüştürür.

Program KodlarıEkran Çıktısı
 
 

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

NOT: örneğimizde de dikkat edebileceğiniz gibi kullanıcı adı küçük harf ve büyük harf karışık yazıldı lakin to upper kullanarak onu istediğimiz hale getirdik.

 

StartWith ( )

 

String parametreyi istenilen karakter ya da karakterlerle başlayıp başlamadığını kontrol eder.Sonuç doğru ise True, yanlış ise False değeri geri döndürülür.

 

EndsWith ( )

String parametreyi istenilen karakter ya da karakterlerle bitip bitmediğini kontrol eder.Sonuç doğru ise True, yanlış ise False değeri geri döndürülür.

Örnek
 Kodlarımız
Ekran Çıktısı

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

Trim ( )

 

String parametremizin başında ve sonunda boşluk varsa bu boşlukları atmak için kullanılır.TrimStart ile stringin başındaki boşlukları, TrimEnd ise sonundaki boşlukları atarız.

 

Örnek

 
 
Program kodları
 

Ortadakikelime

 

Ekran görüntüsü

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

SubString ( )

 

String değişkenimizin istenilen bir yerinden istenilen sayıda karakter almak için kullanılırız.

 

 

 

 

Program kodları
Ekran görüntüsü

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

Remove ()

 

Birlikte çağrıldığı metnin, parametre olarak verilen değerinin bulunduğu indeks değerinden itibaren yine parametre olarak verilen adet kadar olan kısmını silmemizi sağlar. Silinme işleminden arta kalan metni geriye değer olarak döndürür.

 

 
 
Program kodları
RamazanifAkbuzEkran görüntüsü

seo: C# Fonksiyonları Ve Parametreleri

Replace

String içerisinde bir string değeri başka bir string değer ile değiştirebilirsiniz veya string içerisinde karakteri(char) başka bir karakter ile değiştirebilirsiniz. İlk önce değiştireceğimiz stringi veya “char”ı daha sonrada değişlik için kullanacağımız stringi veya “char”ı yazıyoruz.

 
 
Program kodları
Ekran görüntüsü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contains( )

Birlikte çağrıldığı metinsel ifade içerisinde parametre olarak verilen char türündeki

karakteri veya yine parametre olarak verilen string türündeki metinsel ifadeyi arar ve geriye

bool türünde bir değer döndürür.

 

 
 
Program kodları
 

Ekran görüntüsü

 

Tarih ve Zaman Fonksiyonları

 

C#’ta tarih ve zaman işlemlerini gerçekleştirmek için tarih ve zaman fonksiyonları vardır.  DateTime tarih ve zaman ile ilgili görevleri gerçekleştirirken, TimeSpan ise iki tarih arasındaki farkla ilgili işlemleri yerine getirmektedir.

 

Bugünün Tarih ve Saatini Öğrenme

 

En çok kullanılan fonksiyonlardandır. Şuanın tarih ve zaman verisini Webform üzerindeki bir label’da gösterelim.

 

 
 

 

Program kodları
Ekran görüntüsü

 

 

 

Farklı Tarih ve Zaman Değerleri Kullanılması

 

Uygulamamızda farklı tarih ve zaman değerlerini değişkende tutmamız gerekebilir. Bu durumda;

 

ÖRNEK

 

 

 

Yukarıdaki kullanımda tarih verisi olarak 14 Şubat 2018 tarihi atanmıştır.

 

TimeSpan ile Kaç Gündür Hayatta Olduğumuzu Hesaplama Örneği

 

 
 
Program kodları
Ekran görüntüsü

Girdiğimiz tarihi bugünden çıkarak kaç gündür yaşadığımızı buldurduk.

İki tarihin Karşılaştırma yapmak

 

DateTime.Compare() fonksiyonu ile belirtilen iki tarihin birbire eşit olup olmadığı kontrol edilebilir. Tarihler birbirine eşitse 0 değeri döndürülür.

 

 Program kodları
Ekran görüntüsü

 

Tarih Değerinin Yıl-Ay-Gün Olarak Alınması

 

Bazen tarihin ay, yıl ve gün değerlerini ayrı ayrı almak isteyebiliriz. Bu durumda;

 

Örnek :

 

 

 

Sadece Zaman Verisini Alma

Bazı durumlarda uygulamalarımızda sadece saat, dakika ve saniye bilgisine ihtiyaç duyarız.

 

Örnek :

 

Örneklerimiz bu kadar eklenmesini istediğiniz ,eksik bulduğunuz yada hatalı bulduğunuz yerleri bana ulaştırabilirsiniz gerekli düzenlemeleri yaparız, bunun dışında yazımız googleda daha ön planda kalabilmesi ihtiyacı olana ulaşabilmesi için yorum atmanız yeterlidir.

 

Etiketler

Ramazan Şerif

Selamun Aleyküm Adım Ramazan Şerif Akbuz. Bilişime olan merakım ortaokul yıllarımda başladı.7.Sınıfta Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı aracılığı ile girdiğim Legorobot yarışmasında Türkiye de ilk 20 ye girdik.Bilişime olan heyecanım lise yıllarımda da devam etti.Liseyi Veritabanı Programcılığı bölümünde okudum.Matematiğim zayıftı bende 2 yıllık Omü bilgisayar programcılığına geçiş yaptım.Okulu başarıyla bitirdim.2 Yıldır bir yandan Freelance olarak çalışıyor , bir yandanda iş arıyorum.Bakdım olacağı yok birazda kendimi geliştirme kararı aldım.DGS ile Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliğine geldim.Maceranın devamında bir baltaya sap olabilmek dileğiyle "Zaman zam anıdır Gülüşüme sende gül üşüme"

İlgili Makaleler

Bir Cevap Yazın

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı
%d blogcu bunu beğendi: