ASP.NET Access Veritabanı Bağlantısı (Command ~DataAdapter~DataReader)

 ASP.NET Access Veritabanı Bağlantısı (Command ~DataAdapter~DataReader)
Okunuyor ASP.NET Access Veritabanı Bağlantısı (Command ~DataAdapter~DataReader)

Microsoft .NET Framework üzerinde veri tabanı bağlantısındaki teknolojisine Ado.Net denir. Ado.Net, .Net teknolojisinde yazılım ile veri tabanı arasındaki iletişimi kuran bir sistemdir. Asp.net (C#) ile proje yaparken eğer dinamik bir sitemiz olacaksa ya da sadece kullanıcı tabanlı bir yapı oluşturacaksak bile en başta ihtiyaç duyulacak şey bir veri tabanı (database) oluşturmaktır. Projemizi bu veri tabanına bağlamak da yapacaklar listesinin başlarındadır.Bu sebeple ASP.NET Access veritabanı bağlantısını işleyeceğiz. Sitemizdeki bazı bilgileri daimi olarak saklamak isteriz. Bu bilgileri saklamak için veri tabanını kullanabiliriz.Aynı şekilde masaüstü form uygulamaları içinde veritabanı önemlidir.

Asp.net Access VeriTabanı Sunucusuna Bağlanma

Access veri tabanını projemize bağlamak için projemize bazı kodları eklemeliyiz. Bu kodları projemizde bulunan .aspx.cs ‘nin içine yazmamız gerekiyor. Bağlantının çalışması için ve veritabanı işlemlerini yapmak için .aspx.cs ‘nin içiin en üst kısımda bulunan using’lerin bulunduğu yere “ using System.Data.OleDb; ” kodunu yazıyoruz. Daha sonra veri tabanıyla bağlantı kurmak için;

Access sürümü 2003 ve öncesi için bağlantı kodu:

OleDbConnection baglanti_ismi = new OleDbConnection("provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; DATA Source=" + Server.MapPath("veritabani_ismi.mdb"));

Access sürümü 2007 ve sonrası için bağlantı kodu:

OleDbConnection baglanti_ismi = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source=" + Server.MapPath("veritabani_ismi.accdb"));

Bağlantı kodumuzu yazdık ama bu kadar değil. Veri tabanını projemizde hangi kısımda ihtiyacımız varsa bağlantımızı orada açmak gerekir. Gereksiz yere açık olan bağlantı hem web sitenin güvenliği hem de veri tabanının güvenliği için tehlikelidir. Bu yüzden sadece işimizin olduğu yerde açmak en sağlıklısıdır. Veri tabanına bağlanmak için oluşturduğumuz OleDbConnection nesnesini başlatmak gerekir. Bunu da veri tabanını açacağımız yere baglanti_ismi.Open(); kodunu yazmamız yeterli olacaktır. Bağlantıyı kapatmak için ise baglanti_ismi.Close(); kodunu yazmamız yeterlidir.

ASP.NET Access Command Nesnesi:

SQL cümleciği kullanarak veri kaynağındaki tablolarda sorgulama yapmamızı sağlar. OleDbCommand nesnesini aşağıdaki şekilde oluşturabiliriz.

Örnek 1:

string sorgu = "select * from tablo_adi";
    OleDbCommand kmt = new OleDbCommand(sorgu,bag);
    komut.ExecuteNonQuery();

Örnek 2:

OleDbCommand komut = new OleDbCommand("Tablo_İsmi", baglanti_ismi);
komut.ExecuteNonQuery(); 

Örnek 3:

komut.Connection = bag;
    komut.CommandText = "select * from tablo_adi";
komut.ExecuteNonQuery();

 

ASP.NET Access  DataAdapter Nesnesi:

Temel tanım olarak, DataAdapter sınıfları, sahip oldukları veri sağlayıcılarının izin verdiği veri kaynakları ile, sistem belleği üzerinde yer alan bağlantısız katman nesneleri arasındaki veri alışverişinin kolay, güçlü ve verimli bir şekilde sağlanmasından sorumludurlar. Bu tanımdan yola çıkarak, DataAdapter sınıflarının, veri kaynağından verilerin alınıp, bağlantısız katman nesneleri olan DataSet ve DataTable nesnelerine doldurulmasından sorumlu olduğunu; ayrıca, bağlantısız katman nesnelerinin taşıdığı verilerdeki değişikliklerinde veri kaynağına yansıtılmasından sorumlu olduğunu söyleyebiliriz.

Örnek:

OleDbDataAdapter adapter =new OleDbDataAdapter("select * from tablo_ismi", bag);
DataTable tablo = new DataTable();
adapter.Fill(tablo);

GridView1.DataSource = tablo;

ASP.NET Access  DataReader Nesnesi:

Veri tabanındaki tablodan istenilen verileri okutmak için kullanılır. Bir ya da birden fazla satırların sonuç olarak döneceği sorgularda OledbCommand’ ın ExecuteReader özelliği kullanılmaktadır. ExecuteReader geriye OleDbDataReader tipinde veri döndürmektedir. OleDbDataReader, sadece okunabilir olarak kullanılmaktadır. Satır satır okuma işlemi yapılmaktadır. OleDbDataReader kullanımı boyunca veri tabanı bağlantısı açık kalmalıdır. Çünkü veri tabanı ile bağlantılı olarak çalışmaktadır. Okuma işlemi sona erdiğinde OledbDataReader bağlantısının da kapatılması gerekmektedir. Okuma işlemi OledbDataReader nesnesinin Read() metodu ile yapılmaktadır. Read() metodu geriye bool türünde değer döndürmektedir. Okunacak satır var ise true, yoksa false değerini döndürmektedir. Bildiğiniz üzere while döngüsü koşul true olduğu sürece icra edilmektedir. Burada da Read() metodu true değerini aldığı sürece işlem görmeye devam edecektir. İşlem sonunda ise SqlDataReader nesnesi Close() metodu ile kapatılmalıdır.

Örnek:

      OledBConnection baglanti_ismi = new OleDbConnection(“BaglantiAdresi”); 
	  OleDbCommand komut = new OleDbCommand(); 
	  komut.Connection = baglanti_ismi; 
	  komut.CommandText = "SELECT * FROM tablo_adi"; 
	  bbaglanti_ismi.Open(); 
	 
	  OleDbDataReader dr = komut.ExecuteReader(); 
	 
	  ArrayList Isimler = new ArrayList(); 
	 
	  while (dr.Read()) 
	  { 
	    Isimler.Add(dr["Adi"]); 
	  } 
	 
	  dr.Close(); 
	  baglanti_ismi.Close(); 

 

Daha Fazla örnek İçin

http://ramazanakbuz.com/?s=asp.net

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.