ASCII Standartları nedir? Ne işe yarar?

 ASCII Standartları nedir? Ne işe yarar?
Okunuyor ASCII Standartları nedir? Ne işe yarar?

ASCII Standartları nedir? ASCII Standartları bilgisayar ve yazılım alanında hayatımızın neresinde olduğunu makalemiz aracılığıyla inceleyecek , Kullanımına bakacağız.

ASCII Standartları

Arkadaşlar bugün ascii standartları ve dönüşümler den bahsedeceğiz. Bilgisayarda yazdığım herşeyi bilgisayar yanlızca sayı olarak algılar. Binary sisteminden bahsederken buna deyinmişdik.

Bilgisayar herşeyi sayı olarak algıladığı ve dünyada tonlarca bilgisayar üreticisi olduğu için bir standart belirleyip aynı sayıların farklı bilgisayarlarda da aynı şekilde tanınması gereksinimi doğmuşdur. Bu standartlara kısaca ascii standartları diyoruz.

ASCII Standartları ne işe yarar?

Böyle anahtar soruların cevabı makalemizde bulunsun lazım olan olur.Okul ödevi için filan,Ascii standartları bilgisayar ile gerçek dünya arası köprü vazifesi görerek bilgisayar ile insan anlaşmasına olanak sağlıyor.

ASCII Standartları

Ascii Standartları na (The American Standart Code for information Interchange) göre 256 adet karakter vardır ve bu karakterler 0’dan 255’e kadar sıralanmıştır.

Örneğin ‘f’ karakteri ascii karşılığı 102 iken, ‘F’ karakterinin ASCII karşılığı 70dir. ‘6’ rakamının ascii standartlarda değeri ise 54dür. Burdan şu sonucu çıkarabilir miyiz? Harfleri yazarken ufak harf ve büyük harfler dahi farklı kodlardadır. Ve şunuda düşünebilir miyiz düz mantıkla, 6 rakamının ascii standartlarda değeri neden 54 , 6 yı 6da tutsalar daha kolay olmaz mıydı? Tabiki olmazdı çünkü o zaman almamız gereken klavyelerin fiyatı çok daha pahalı olurdu 🙂

ASCII Standartları Kodları

ASCII

Simge ASCII Sayısı Çıkış Kodu Simge ASCII Sayısı Çıkış Kodu
À 192 %c0 à 22* %e0
Á 193 %c1 á 225 %e1
 19* %c2 â 226 %e2
Ä 196 %c* ä 228 %e*
à 195 %c3 ã 227 %e3
Å 197 %c5 å 229 %e5
Æ 198 %c6 æ 230 %e6
Ç 199 %c7 ç 231 %e7
Ð 208 %d0
È 200 %c8 è 232 %e8
É 201 %c9 é 233 %e9
Ê 202 %ca ê 23* %ea
Ë 203 %cb ë 235 %eb
Ì 20* %cc ì 236 %ec
Í 205 %cd í 237 %ed
Î 206 %ce î 238 %ec
Ï 207 %cf ï 239 %ef
Ñ 209 %d1 ñ 2*1 %f1
Ò 210 %d2 ò 2*2 %f2
Ó 211 %d3 ó 2*3 %f3
Ô 212 %d* ô 2** %f*
Ö 21* %d6 ö 2*6 %f6
Õ 213 %d5 õ 2*5 %f5
Ø 216 %d8 ø 2*8 %f8
Œ 1*0 %8c œ 156 %9c
Š 138 %8a š 15* %9a
Ù 217 %d9 ù 2*9 %f9
Û 219 %db û 251 %fb
Ú 218 %da ú 250 %fa
Ü 220 %dc ü 252 %fc
Ý 221 %dd ý 253 %fd
Ÿ 159 %9f ÿ 255 %ff
Ž 1*2 %8e ž 158 %9e
Þ 222 %de þ 25* %fe
153 %99 ß 223 %df
© 169 %a9 ® 17* %ae
£ 163 %a3 ¥ 165 %a5
§ 167 %a7 ð 2*0 %f0

ASCII Standartları Grafiği

ONLUK ONALTILIK Simge Açıklama
0 00 NUL Null karakter
1 01 SOH Başlık Başlangıcı
2 02 STX Metin Başlangıcı
3 03 ETX Metin Sonu
4 04 EOT İletim Sonu
5 05 ENQ Sorgu
6 06 ACK Onay
7 07 BEL Zil
8 08 BS Geri Al
9 09 HT Yatay Sekme
10 0A LF Satır Besleme
11 0B VT Dikey Sekme
12 0C FF Form Besleme
13 0D CR Satır Başı
14 0E SO Dışarı Kaydırma / X-Açık
15 0F SI İçeri Kaydırma / X-Kapalı
16 10 DLE Veri Satırı Çıkışı
17 11 DC1 Cihaz Kontrolü 1 (genellikle XAÇIK)
18 12 DC2 Cihaz Kontrolü 2
19 13 DC3 Cihaz Kontrolü 3 (genellikle XKAPALI)
20 14 DC4 Cihaz Kontrolü 4
21 15 NAK Olumsuz Onay
22 16 SYN Eşzamanlı Boşta Kalma
23 17 ETB İletim Sonu Bloğu
24 18 CAN İptal
25 19 EM Ortam Sonu
26 1A ALT Vekil
27 1B ESC Çıkış
28 1C FS ASCII Standartları

Dosya Ayırıcı

29 1D GS Grup Ayırıcı
30 1E RS Kayıt Ayırıcı
31 1F US Birim Ayırıcı
32 20 Boşluk
33 21 ! Ünlem işareti
34 22 . Çift tırnak (veya tırnak işaretleri)
35 23 # Sayı
36 24 $ Dolar
37 25 % Yüzde işareti
38 26 & Ve işareti
39 27 Tek tırnak
40 28 ( Parantez açma (ya da köşeli parantez açma)
41 29 ) Parantez kapatma (veya köşeli parantez kapatma)
42 2A * ASCII Standartları

Yıldız işareti

43 2B + Artı
44 2C , Virgül
45 2D Kısa çizgi
46 2E . Nokta
47 2F / Eğik çizgi veya bölme işareti
48 30 0 Sıfır
49 31 1 Bir
50 32 2 İki
51 33 3 Üç
52 34 4 Dört
53 35 5 Beş
54 36 6 Altı
55 37 7 Yedi
56 38 8 Sekiz
57 39 9 Dokuz
58 3A : İki nokta üst üste
59 3B ; Noktalı virgül
60 3C < Küçüktür işareti (veya açılı köşeli parantez açma)
61 3D = ASCII Standartları

Eşittir işareti

62 3E > Büyüktür işareti (veya açılı köşeli parantez kapatma)
63 3F ? Soru işareti
64 40 @ Yer simgesi
65 41 A Büyük A harfi
66 42 B Büyük B harfi
67 43 C Büyük C harfi
68 44 D Büyük D harfi
69 45 E Büyük E harfi
70 46 F Büyük F harfi
71 47 G Büyük G harfi
72 48 H Büyük H harfi
73 49 I Büyük I harfi
74 4A J Büyük J harfi
75 4B K Büyük K harfi
76 4C L Büyük L harfi
77 4D M Büyük M harfi
78 4E N Büyük N harfi
79 4F O Büyük O harfi
80 50 P Büyük P harfi
81 51 Q Büyük Q harfi
82 52 R Büyük R harfi
83 53 S Büyük S harfi
84 54 T Büyük T harfi
85 55 U Büyük U harfi
86 56 V Büyük V harfi
87 57 W Büyük W harfi
88 58 X Büyük X harfi
89 59 Y Büyük Y harfi
90 5A Z Büyük Z harfi
91 5B [ Köşeli parantez açma
92 5C Ters eğik çizgi
93 5D ] Köşeli parantez kapatma
94 5E ^ İnceltme imi – zirkumfleks
95 5F _ Alt çizgi
96 60 ` Aksan imi (Grave)
97 61 a Küçük a harfi
98 62 b Küçük b harfi
99 63 c Küçük c harfi
100 64 d Küçük d harfi
101 65 e Küçük e harfi
102 66 f Küçük f harfi
103 67 g Küçük g harfi
104 68 h Küçük h harfi
105 69 i ASCII Standartları

Küçük i harfi

106 6A j Küçük j harfi
107 6B k Küçük k harfi
108 6C l Küçük l harfi
109 6D m Küçük m harfi
110 6E n Küçük n harfi
111 6F o Küçük o harfi
112 70 p Küçük p harfi
113 71 q Küçük q harfi
114 72 r Küçük r harfi
115 73 s Küçük s harfi
116 74 t Küçük t harfi
117 75 u Küçük u harfi
118 76 v Küçük v harfi
119 77 w Küçük w harfi
120 78 x Küçük x harfi
121 79 y Küçük y harfi
122 7A z Küçük z harfi
123 7B { Küme ayracı açma
124 7C | Dikey çubuk
125 7D } Küme ayracı kapatma
126 7E ~ Denklik işareti – tilde
127 7F Silme
128 80 Avro işareti
129 81
130 82 Tek alt 9 tırnak işareti
131 83 ƒ Latin alfabesinde çengelli küçük f harfi
132 84 Çift alt 9 tırnak işareti
133 85 Yatay üç nokta
134 86 Kama
135 87 Çift kama
136 88 ˆ Niteleyici harf inceltme imi
137 89 Binde bir işareti
138 8A Š Latin alfabesinde yumuşatma imli (karon) büyük S harfi
139 8B Tek solu gösteren açılı tırnak işareti
140 8C Œ Latin alfabesinde büyük OE ligatürü
141 8D
142 8E Ž Latin alfabesinde yumuşatma imli (karon) büyük Z harfi
143 8F
144 90  ASCII Standartları
145 91 Sol tek tek tırnak işareti
146 92 Sağ tek tırnak işareti
147 93 Sol çift tırnak işareti
148 94 Sağ çift tırnak işareti
149 95 Madde işareti
150 96 Tire
151 97 Uzun tire
152 98 ˜ Küçük tilde
153 99 Ticari marka işareti
154 9A š Latin alfabesinde yumuşatma imli (ka küçük S harfi
155 9B Tek sağı gösteren açılı tırnak işareti
156 9C œ Latin alfabesinde küçük oe ligatürü
157 9D
158 9E ž Latin alfabesinde yumuşatma imli (karon) küçük z harfi
159 9F Ÿ Latin alfabesinde üstte çift noktalı büyük Y harfi
160 A0 Bölünemez boşluk
161 A1 ¡ Ters ünlem işareti
162 A2 ¢ Sent simgesi
163 A3 £ Sterlin işareti
164 A4 ¤ Para birimi işareti
165 A5 ¥ Yen işareti
166 A6 ¦ Boru, Kırık dikey çubuk
167 A7 § Bölüm işareti
168 A8 ¨ Üstünde çift nokta bulunan boşluk – umlaut
169 A9 © Telif hakkı işareti
170 AA ª Dişi sıra göstergesi
171 AB « Sol çift açılı tırnak
172 AC ¬ Değil işareti
173 AD Kesme çizgisi
174 AE ® Tescilli ticari marka işareti
175 AF ¯ Uzatma imli (makron) boşluk – üst çizgi
176 B0 ° Derece işareti
177 B1 ± Artı eksi işareti
178 B2 ² Üst simge iki – kare
179 B3 ³ Üst simge üç – küp
180 B4 ´ Vurgu imi (Akute) – boşluk vurgusu
181 B5 µ Mikro işareti
182 B6 Pilcrow işareti – paragraf işareti
183 B7 · Orta nokta – Gürcüce virgül
184 B8 ¸ Çengel imli (sedil) boşluk
185 B9 ¹ Üst simge bir
186 BA º Erkek sıra göstergesi
187 BB » Sağ çift açılı tırnak
188 BC ¼ Dörtte birlik kesir
189 BD ½ İkide birlik kesir
190 BE ¾ Dörtte üçlük kesir
191 BF ¿ Ters soru işareti
192 C0 À Latin alfabesinde aksan imli (grave) büyük A harfi
193 C1 Á Latin alfabesinde vurgu imli (akute) büyük A harfi
194 C2 Â Latin alfabesinde inceltme imli (zirkumfleks) büyük A harfi
195 C3 Ã Latin alfabesinde dalga imli (tilde) büyük A harfi
196 C4 Ä Latin alfabesinde üstte çift noktalı büyük A harfi
197 C5 Å Latin alfabesinde halka imli (ring) büyük A harfi
198 C6 Æ Latin alfabesinde büyük AE harfi
199 C7 Ç Latin alfabesinde çengelli büyük C harfi
200 C8 È Latin alfabesinde aksan imli (grave) büyük E harfi
201 C9 É Latin alfabesinde vurgu imli (akute) büyük E harfi
202 CA Ê Latin alfabesinden inceltme imli (zirkumfleks) büyük E harfi
203 CB Ë Latin alfabesinde üstte çift noktalı büyük E harfi
204 CC Ì Latin alfabesinde aksan imli (grave) büyük I harfi
205 CD Í Latin alfabesinde vurgu imli (akute) büyük I harfi
206 CE Î Latin alfabesinde inceltme imli (zirkumfleks) büyük I harfi
207 CF Ï Latin alfabesinde üstte çift noktalı büyük I harfi
208 D0 Ð Latin alfabesinde büyük ETH harfi
209 D1 Ñ Latin alfabesinde dalga imli (tilde) büyük N harfi
210 D2 Ò Latin alfabesinde aksan imli (grave) büyük O harfi
211 D3 Ó Latin alfabesinde vurgu imli (akute) büyük O harfi
212 D4 Ô Latin alfabesinde inceltme imli (zirkumfleks) büyük O harfi
213 D5 Õ Latin alfabesinde dalga imli (tilde) büyük O harfi
214 D6 Ö Latin alfabesinde üstte çift noktalı büyük O harfi
215 D7 × Çarpma işareti
216 D8 Ø Latin alfabesinde eğik çizgili büyük O harfi
217 D9 Ù Latin alfabesinde aksan imli (grave) büyük U harfi
218 DA Ú Latin alfabesinde vurgu imli (akute) büyük U harfi
219 DB Û Latin alfabesinde inceltme imli (zirkumfleks) büyük U harfi
220 DC Ü Latin alfabesinde üstte çift noktalı büyük U harfi
221 DD Ý Latin alfabesinde vurgu imli (akute) büyük Y harfi
222 DE Þ Latin alfabesinde büyük THORN harfi
223 DF ß Latin alfabesinde küçük keskin s harfi – ess-zed
224 E0 à Latin alfabesinde aksan imli (grave) küçük a harfi
225 E1 á Latin alfabesinde vurgu imli (akute) küçük a harfi
226 E2 â Latin alfabesinde inceltme imli (zirkumfleks) küçük a harfi
227 E3 ã Latin alfabesinde dalga imli (tilde) küçük a harfi
228 E4 ä Latin alfabesinde üstte çift noktalı küçük a harfi
229 E5 å Latin alfabesinde halka imli (ring) küçük a harfi
230 E6 æ Latin alfabesinde küçük ae harfi
231 E7 ç Latin alfabesinde çengelli küçük c harfi
232 E8 è Latin alfabesinde aksan imli (grave) küçük e harfi
233 E9 é Latin alfabesinde vurgu imli (akute) küçük e harfi
234 EA ê Latin alfabesinde inceltme imli (zirkumfleks) küçük e harfi
235 EB ë Latin alfabesinde üstte çift noktalı küçük e harfi
236 EC$ ì Latin alfabesinde aksan imli (grave) küçük i harfi
237 ED í Latin alfabesinde vurgu imli (akute) küçük i harfi
238 EE î Latin alfabesinde inceltme imli (zirkumfleks) küçük i harfi
239 EF ï Latin alfabesinde üstte çift noktalı küçük i harfi
240 F0 ð Latin alfabesinde küçük eth harfi
241 F1 ñ Latin alfabesinde dalga imli (tilde) küçük n harfi
242 F2 ò Latin alfabesinde aksan imli (grave) küçük o harfi
243 F3 ó Latin alfabesinde vurgu imli (akute) küçük o harfi
244 F4 ô Latin alfabesinde inceltme imli (zirkumfleks) küçük o harfi
245 F5 õ Latin alfabesinde dalga imli (tilde) küçük o harfi
246 F6 ö Latin alfabesinde üstte çiftnoktalı küçük o harfi
247 F7 ÷ Bölme işareti
248 F8 ø Latin alfabesinde eğik çizgili küçük o harfi
249 F9 ù Latin alfabesinde aksan imli (grave) küçük u harfi
250 FA ú Latin alfabesinde vurgu imli (akute) küçük u harfi
251 FB û Latin alfabesinde inceltme imli (zirkumfleks) küçük u harfi

ASCII yazdırma dışı denetim karakterleri

ASCII tablosundaki 0–31 arasındaki sayılar, yazıcı gibi bazı çevresel aygıtları denetlemek için kullanılan denetim karakterlerine atanmıştır. Örneğin, 12 form besleme/yeni sayfa işlevine ayrılmıştır. Bu komut yazıcıya bir sonraki sayfanın başına atlama bilgisi verir.

ASCII yazdırma dışı denetim karakterleri tablosu
Ondalık  Karakter        Ondalık     Karakter
0    boş               16   veri bağlantısından çık
1    başlık başlangıcı        17   aygıt denetimi 1
2    metin başlangıcı        18   aygıt denetimi 2
3    metin sonu           19   aygıt denetimi 3
4    aktarım sonu          20   aygıt denetimi 4
5    sorgu              21   olumsuz bildirim
6    bildirim            22   zaman uyumlu boşta kalma
7    zil               23   aktarım bloğu sonu
8    geri al             24   iptal
9    yatay sekme           25   ortam sonu
10   satır besleme/yeni satır    26   değiştir
11   dikey sekme           27   çık
12   form besleme/yeni sayfa     28   dosya ayırıcısı
13   satır başı           29   grup ayırıcısı
14   dışarı kaydır          30   kayıt ayırıcısı
15   içeri kaydır          31   birim ayırıcısı

bugünlük bu kadar arkadaşlar ilerde tekrardan yeni makalelerde görüşmek üzere ..

 

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.