Görsel Programlama Sınav Soruları #25

 Görsel Programlama Sınav Soruları #25
Okunuyor Görsel Programlama Sınav Soruları #25

Herkese Merhabalar: Bu dersimizde Görsel Programlama Sınav Soruları #25’inci kısmını anlatmaya çalışacağız ve Umarım bu ders sizler için faydalı olacaktır.

————————————————————————————————————————————————————————

Soru) Aşağıdaki programda out komutunun ilk kullanıldığı yerde ref komutu kullanılsaydı programın doğru çalışması için hangi komut satırlarının değişmesi gerekirdir?

using System;
class xDeger
{
	static void ornekx(out in x){
		x = 40;
	}
	static void Main(){
		int x;
		ornekx(out x);
		Console.WriteLine("x in degeri = " + x);
	}
}
 • I{x=40;} —– II int x; —- III ornekx(out x);
 • .
 • a) I
 • b) II
 • c) I , III
 • d) II , III

Cevap: D

————————————————————————————————————————————————————————

Soru) Aşağıdaki ifadelerden hangisi metodlar için doğrudur?

 • a) Metotlara isim verilirken Türkçe karakterler kullanılabilir.
 • b) Bir metot bloğu içerisinden başka bir metot çağırılabilir.
 • c) Metotlarda geri dönüş değeri mutlaka belirtilmelidir.
 • d) Metot içinde tanımlanan değişkenler metot dışında da geçerlidir

Cevap: C

————————————————————————————————————————————————————————

Soru) Aşağıdaki programın çıktısı hangisidir?

using System;
class isim{
	public static void Main(){
		String Str1 = string.Concat("N","T","D","A");
		Console.WriteLine(str1);
		foreach(char a in str1){
			if(x! = "I")
				str1.replace(x, "I");
		}
		Console.WriteLine(str1);
	}
}
 • a)
  • NIDA
  • IIII
 • b)
  • N I D A
  • N I I I
 • C)
  • ”N””I””D”” A “
  • “N””I””I””I”

Cevap: A

————————————————————————————————————————————————————————

Soru) Aşağıdaki programın çıktısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

using System;
class isim{
	static void Main()
	{
		int[,] a = new int[3,3];
		for(int i = 0; i < 3; i++){
			for(int j = 0; j < 3; j++){
				if(i == j){
					a[i,j] = (i+1)*(j+1);
				}
				if(i > j){
					a[i,j] = (i+2)*(j+2);
				}
				else
					a[i,j] = (i+3)*(j+3);
			}
		}
		for(int i = 0; i < 3; i++){
				for(int j = 0; j < 3; j++){
					if(j == 2)
						Console.WriteLine();
				}
		}		
	}
}
 • a)
  • 1 12 15
  • 6 4 20
  • 8 12 9
 • b)
  • 1 12 8
  • 20 4 6
  • 15 12 9
 • c)
  • 8 12 9
  • 20 6 4
  • 1 12 15

Cevap: A

————————————————————————————————————————————————————————

Soru) Aşağıdaki programın çıktısı hangisidir?

using System;
class Sayilar{
	static void Main()
	{
		int a1 = 23; int a2 = 5;
		int a3 = a1 % a2;
		int a4 = a1 % a3;
		
		Console.Write(a1);
		Console.Write(a2);
		Console.Write(a3);
		Console.Write(a4);
		Console.WriteLine();
		Console.Write(++a1);
		Console.Write(a2++);
		Console.Write(a3);
		Console.Write(a4--);
	}
}
 • a)
  • 23532
  • 23631
 • b)
  • 23532
  • 24532
 • c)
  • 23532
  • 23531

Cevap: B

————————————————————————————————————————————————————————

Soru) Aşağıdaki programın satırlarından hangisi yanlıştır?

 • a)
  • class sinif{
   • public static void Main(){
    • System.Console.WriteLine(“okul”)
   • }
  • }
 • b)
  • class rastgele{
   • public static void Main(){
    • Random rnd = new Random();
    • int rastgelesayi = rnd.Next();
   • }
  • }
 • c)
  • class ornekler{
   • static void Main(){
    • object a = 10;
    • int sayi = a;
   • }
  • }

Cevap: C

————————————————————————————————————————————————————————

Umarım bu ders sizler için faydalı bir ders olmuştur. Hepinize derslerinizde başarılar derslerinizde dilerim. Umarım bu zor ve coronalı günları iyi bir şekilede atlatırız.

İyi günler.

#Sosyal Mesafeye Koruyalım: Ellerimizi sık sık yıkayın

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.