Görsel Programlama Sınav Soruları #10

 Görsel Programlama Sınav Soruları #10
Okunuyor Görsel Programlama Sınav Soruları #10

Bu gün sizler için görsel programlama sınav soruları 10’uncu kısımını anlatmaya çalışacağım, umarın bu bilgiler sizler için faydalı olur

——————————————————————————————————————–

Soru) Klavyeden girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulan program

using System;
class program
{
	public static void Main()
	{
		Console.WriteLine("1. sayıyı girin");
		int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
		Console.WriteLine("2. sayıyı girin");
		int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
		Console.WriteLine("3. sayıyı girin");
		int c = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
		if(a > b && a > c)
			Console.WriteLine("en büyük sayı=" + a);
		else if(b > c) 
			Console.WriteLine("en büyük sayı=" + b);
		else
			Console.WriteLine("en büyük sayı=" + c);
	}
}

Sorunun Cevabi Kod dir

——————————————————————————————————————–

Soru) Klavyeden girilen 10 sayıyı büyükten küçüğe sıralayan program

using System;
class program
{
	public static void Main()
	{
		int s;
		int[] dizi = new int[10];
		for(int i = 0; i< 10; i++)
		{
			Console.WriteLine(i + 1 + ".sayıyı girin");
			dizi[i] = convert.ToInt32(Console.ReadLine());
		}
		
		for(int i = 0; i < 9; i++)
			for(int j = i + 1; j < 10; j++)
			{
				if(dizi[i] > dizi[j])
					s = dizi[i];
				dizi[i] = dizi[j];
				dizi[j] = s;
			}
		for(int i = 0; i < 10; i++)
			Console.WriteLine(dizi[i]);
	}
}

Cevap: Kod Sorunun Cevabidir.

——————————————————————————————————————–

Soru) Windows ortamında Textbox1’e girilen sayıyı TextBox2’ye faktöriyeli hesaplanmış şekilde yazan programı tasarlayın

Form
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int a = Convert.ToInt32(textBox1.Text);
      if (a == 0 && a == 1)
        textBox2.Text = Convert.ToString(a);
      int fark = 1;
      for (int i = 2; i <= a; i++)
        fark = fark * i;
      textBox2.Text = Convert.ToString(fark);
    }

——————————————————————————————————————–

Soru) Aşağıdaki programın ekran çıktısı ne olur?

 class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int j = 0;
      for (int i = j; i < 6; i++)
      {
        j = i * 2;
        for (int k = j; k <= 5; k++)
          Console.Write(j + "\n" + k);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
 • Cevap:
  • 0
  • 00
  • 10
  • 20
  • 30
  • 40
  • 52
  • 22
  • 32
  • 42
  • 54
  • 44
  • 5

——————————————————————————————————————–

Soru) Aşağıdaki komutların yaptığı işlevleri yazınız.

 • Arrat.Clear(Dizi,0,2):Sıfırıncı elemandan itibaren 2 elemanı temizler
 • Sort: Dizleri küçükten büyüğe sıralamaya yarar.
 • BinarySearch: Sıralı dizilerde arma işlemi yapar
 • Array.Reverse(Dizi):

——————————————————————————————————————–

Soru) İçinde bulunan nesneye ait bir referans döndün;en bunun sayesinde nesnelere ait global alanlara erişime fırsat sağlayan anahtar sözcüğe …………denir.

Cevap: this

——————————————————————————————————————–

Soru) Aşağıdakilerden hangisi yanlış verilmiştir? Neden yazınız.

 • a) int a = 5;
 • b) string s;
 • c) bool a = 255;
 • d) float b = 32.32;

Cevap: C seçeneğidir. Çünkü boolean tipindeki değişkenler TURE veya FALSE değeleri alabilirler.

——————————————————————————————————————–

Soru) Aşağıdaki nesne tanımlamalarından hangisi doğrudur?

 • a) bolum bilgisayar = bilgisayar
 • b) bolum = new bilgisayar
 • c) new bilgisayar = bolum bilgisayar
 • d) bolum bilgisayar;
  • bilgisayar = new bolum();

Cevap: D

——————————————————————————————————————–

Soru) Aşağıdaki komutların yaptığı işlevleri yazınız.

 • Convert.ToInt32(string str) : str nesnesini int türüne çevirir.
 • Convert.ToChar(String str) : str nesnesini char türüne çevirir.
 • ToLower(Char str) : str büyük harf ise küçük harfe çevirir.
 • Ceiling(x) : X sayısın x ten büyük en küçük tamsayıya yuvarlar

——————————————————————————————————————–

Umarız bu ders sizler için faydalı olmuştur.

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.