C# Stok Takip Otomasyonu Access Veritabanı Proje Dosyası 2020

 C# Stok Takip Otomasyonu Access Veritabanı Proje Dosyası 2020
Okunuyor C# Stok Takip Otomasyonu Access Veritabanı Proje Dosyası 2020

Selamun aleyküm arkadaşlar tam gaz proje paylaşmaya devam C# Stok Takip Otomasyonu Access Veritabanı Proje Dosyası 2020 paylaşımını gerçekleştirdik.C# Otomasyon konusunda sitemizin içeriğini zenginleştirmeye devam ediyoruz.Umarım bu Emeklerimiz siz tarafından karşılık görüyordur.Projemizi alıp geliştirebilirsiniz , değiştirerek ödevlerinizde kullanabilir yada sadece inceleyebilirsiniz.

C# Stok Takip Otomasyonu Access Veritabanı Proje Dosyası 2020

Projemiz hakkında biraz bilgi verelim Projemiz sadece bir tasarım ile tasarlanmıştır.www.iconarchive.com iconlar indirilmiştir.https://www.onlinelogomaker.com/logomaker/# ile logolar tasarlanmış ,renkler ise https://material.io/resources/color/#!/?view.left=0&view.right=0 seçilmiştir.Bir anaform bulunmaktadır bu formun üzerinde diğer formlar açılmaktadır.

Projemizin indirme linkini vermeden önce biraz projemizin resimlerini inceleyelim.

Projemizi inşallah beğenmişsinizdir ve işinizi görür c# örnek otomasyonları sizden olumlu feedbackler geldiği sürece paylaşmaya devam edeceğiz.

Stok Takip Otomasyonunu İndir !Projelerimizi takip etmeyi unutmayın 🙂

Buradan projemizin görsellerini görebilirsiniz.Projemizi indirmeden önce bu bir ricadir lütfen instagram hesabımızı takip ediniz.

 İnstagramda Bizi Takip Edin !instagramda lütfen bizi takip edin !

Örnek Kodlarımıza Bakabilirsiniz zor bi yanı yok !

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

using System.Data.OleDb;
using System.IO;
namespace Stok_Takip_Otomasyonu
{
  public partial class Stok_İşlemleri : Form
  {
    string DosyaYolu, DosyaAdi = "";
    public DataTable tablo = new DataTable();
    public OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=datam.accdb");
    public OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter();
    public OleDbCommand kmt = new OleDbCommand();
    int id;

    private void Stok_İşlemleri_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      listele();
    }

    private void btnResimEkle_Click(object sender, EventArgs e)
    {


      if (DosyaAc.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        foreach (string i in DosyaAc.FileName.Split('\\'))
        {
          if (i.Contains(".jpg")) { DosyaAdi = i; }
          else if (i.Contains(".png")) { DosyaAdi = i; }
          else { DosyaYolu += i + "\\"; }
        }
        pictureBox1.ImageLocation = DosyaAc.FileName;
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Dosya Girmediniz!");
      }
    }

    private void btnResimSil_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      pictureBox1.ImageLocation = "";
      DosyaAdi = "";
    }

    private void btnStokEkle_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      try
      {
        if (textBox1.Text.Trim() == "") errorProvider1.SetError(textBox1, "Boş geçilmez");
        else errorProvider1.SetError(textBox1, "");
        if (textBox2.Text.Trim() == "") errorProvider1.SetError(textBox2, "Boş geçilmez");
        else errorProvider1.SetError(textBox2, "");
        if (textBox3.Text.Trim() == "") errorProvider1.SetError(textBox3, "Boş geçilmez");
        else errorProvider1.SetError(textBox3, "");
        if (textBox4.Text.Trim() == "") errorProvider1.SetError(textBox4, "Boş geçilmez");
        else errorProvider1.SetError(textBox4, "");
        if (textBox5.Text.Trim() == "") errorProvider1.SetError(textBox5, "Boş geçilmez");
        else errorProvider1.SetError(textBox5, "");

        if (textBox1.Text.Trim() != "" && textBox2.Text.Trim() != "" && textBox3.Text.Trim() != "" && textBox4.Text.Trim() != "" && textBox5.Text.Trim() != "")
        {
          bag.Open();
          kmt.Connection = bag;
          kmt.CommandText = "INSERT INTO stokbil(stokAdi,stokModeli,stokSeriNo,stokAdedi,stokTarih,kayitYapan,dosyaAdi,olcu_birimi,afiyat,sfiyat) VALUES ('" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + dateTimePicker1.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + DosyaAdi + "','" + comboBox1.Text + "','" + textBox7.Text + "','" + textBox8.Text + "') ";
          kmt.ExecuteNonQuery();
          kmt.Dispose();
          bag.Close();
          for (int i = 0; i < this.Controls.Count; i++)
          {
            if (this.Controls[i] is TextBox) this.Controls[i].Text = "";
          }
          listele();
          if (DosyaAdi != "") File.WriteAllBytes(DosyaAdi, File.ReadAllBytes(DosyaAc.FileName));
          MessageBox.Show("Kayıt İşlemi Tamamlandı ! ", "İşlem Sonucu", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
     
      }
      catch (Exception hata)
      {
        MessageBox.Show("Kayıtlı Seri No !" + hata);
        bag.Close();
      }

    }

    private void btnStokSil_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      try
      {
        DialogResult cevap;
        cevap = MessageBox.Show("Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
        if (cevap == DialogResult.Yes && dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString().Trim() != "")
        {
          bag.Open();
          kmt.Connection = bag;
          kmt.CommandText = "DELETE from stokbil WHERE stokSeriNo='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString() + "' ";
          kmt.ExecuteNonQuery();
          kmt.Dispose();
          bag.Close();
          listele();
        }
      }
      catch
      {
        ;
      }
    
    }

    private void btnStokGuncelle_Click(object sender, EventArgs e)
    {


      if (textBox1.Text.Trim() != "" && textBox2.Text.Trim() != "" && textBox3.Text.Trim() != "" && textBox4.Text.Trim() != "" && textBox5.Text.Trim() != "")
      {


        string sorgu = "UPDATE stokbil SET stokAdi='" + textBox1.Text + "',stokModeli='" + textBox2.Text + "',stokSeriNo='" + textBox3.Text + "',stokAdedi='" + textBox4.Text + "',stokTarih='" + dateTimePicker1.Text + "',kayitYapan='" + textBox5.Text + "',dosyaAdi='" + DosyaAdi + "',olcu_birimi='" + comboBox1.Text + "',afiyat='" + textBox7.Text + "',sfiyat='" + textBox8.Text + "' WHERE id=" + id;
        OleDbCommand kmt = new OleDbCommand(sorgu, bag);
        bag.Open();
        kmt.ExecuteNonQuery();
        kmt.Dispose();
        bag.Close();
        listele();
        if (DosyaAdi != "") File.WriteAllBytes(DosyaAdi, File.ReadAllBytes(DosyaAc.FileName));
        MessageBox.Show("Güncelleme İşlemi Tamamlandı !", "Bilgi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Boş Alan Bırakmayınız !");
      }
    
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Stok_Kontrol stk = new Stok_Kontrol();
      stk.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.Hide();

    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {

      textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      textBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      textBox5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      //dateTimePicker1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      textBox7.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      textBox8.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
      comboBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      try
      {
        kmt = new OleDbCommand("select * from stokbil where stokSeriNo='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString() + "'", bag);
        bag.Open();
        OleDbDataReader oku = kmt.ExecuteReader();
        oku.Read();
        if (oku.HasRows)
        {
          pictureBox1.ImageLocation = oku[7].ToString();
          id = Convert.ToInt32(oku[0].ToString());
        }
        bag.Close();
      }
      catch
      {
        bag.Close();
      }
    }
    public void listele()
    {
      try
      {
        tablo.Clear();
        bag.Open();
        OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select stokAdi,stokModeli,stokSeriNo,stokAdedi,stokTarih,kayitYapan,olcu_birimi,afiyat,sfiyat From stokbil", bag);
        adtr.Fill(tablo);
        dataGridView1.DataSource = tablo;
        adtr.Dispose();
        bag.Close();
        try
        {
          dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
          //datagridview1'deki tüm satırı seç       
          dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "STOK ADI";
          //sütunlardaki textleri değiştirme
          dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "STOK MODELİ";
          dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "STOK SERİNO";
          dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "STOK ADEDİ";
          dataGridView1.Columns[4].HeaderText = "STOK TARİH";
          dataGridView1.Columns[5].HeaderText = "KAYIT YAPAN";
          dataGridView1.Columns[0].Width = 120;
          //genişlik
          dataGridView1.Columns[1].Width = 120;
          dataGridView1.Columns[2].Width = 120;
          dataGridView1.Columns[3].Width = 80;
          dataGridView1.Columns[4].Width = 100;
          dataGridView1.Columns[5].Width = 120;
        }
        catch
        {
          ;
        }
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.ToString());
      }

    }
  
  public Stok_İşlemleri()
    {
      InitializeComponent();
    }
  }
}

 

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.