• Ana Sayfa
 • C#
 • C# Pizza Sipariş Stok Otomasyonu Sql Kaynak Kod Proje Dosyası

C# Pizza Sipariş Stok Otomasyonu Sql Kaynak Kod Proje Dosyası

 C# Pizza Sipariş Stok Otomasyonu Sql Kaynak Kod Proje Dosyası
Okunuyor C# Pizza Sipariş Stok Otomasyonu Sql Kaynak Kod Proje Dosyası

 Örnek Projemizi 

selamun aleyküm arkadaşlar okulların başlamasıyla yeni bir  yazılım öğrenme maratonuna girdik bu süreçde ödev  ve projelerinize yardımcı olması amacıyla proje paylaşmaya devam ediyorum.Şimdi paylaşcağım Projenin ismi ” C# Pizza Sipariş Stok Otomasyonu Sql Veritabanı Kaynak Kod Proje Dosyası “

C# Pizza Sipariş Stok Otomasyonu

Projemizin görüntüsüne bakalım;

 

C# Pizza Otomasyonu İndirme Butonu

İndir c# Pizza 0tomasyonu


C# Pizza Otomasyonu Örnek Kodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Data.SqlClient;

namespace Pizza_Siparis_Stok_Otomasyonu
{
  public partial class Form5 : Form
  {
    public Form5()
    {
      InitializeComponent();
    }
    string DosyaYolu, DosyaAdi = "";
    SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=localhost\\SQLExpress; Initial Catalog=pizza;Integrated Security=SSPI");
    SqlCommand komut;

    DataSet dset = new DataSet();
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      pictureBox1.ImageLocation = "";
      DosyaAdi = "";
    }
    void listele()
    {
      textBox1.Text = "";
      listBox1.Items.Clear();
      comboBox1.Text = "";
      comboBox2.Text = "";
      comboBox3.Text = "";
     
      dset.Clear();
      baglanti.Open();
      SqlDataAdapter adtr = new SqlDataAdapter("select * From pizzalar", baglanti);

      adtr.Fill(dset, "pizzalar");

      dataGridView1.DataSource = dset.Tables["pizzalar"];

      adtr.Dispose();
      baglanti.Close();

    }
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string icerik ="";
      for (int i = 0; i <listBox1.Items.Count; i++)
      {
        icerik += listBox1.Items[i] + " ";
      }
      try
      {
        baglanti.Open();        komut = new SqlCommand("insert into pizzalar(pizzaadi,boyutu,icindekiler,satis,resimyol) values('" + textBox1.Text + "','" + comboBox1.Text + "','" + icerik +"','"+comboBox2.Text+"','"+DosyaAdi+"')", baglanti);
        komut.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Ekleme İşleme Başarıyla Tamamlandı");
        baglanti.Close();
        if (DosyaAdi != "") File.WriteAllBytes(DosyaAdi, File.ReadAllBytes(DosyaAc.FileName));
         listele();
        pictureBox1.ImageLocation = "";
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.ToString());
      }
      try
      {
        baglanti.Open();        SqlCommand komut2 = new SqlCommand("insert into log(kullanici_adi,tarih,islem,aciklama) values('" + Form1.giris + "','" + DateTime.Now.ToString() + "','" + "ekleme" + "','" + "Resim Ekleme İşlemi Yapılmıştır" + "')", baglanti);
        komut2.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
      }
      catch
      {

        ;
      }
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      baglanti.Open();

      try
      {

        komut = new SqlCommand("delete from pizzalar where id='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells["id"].Value.ToString() + "'", baglanti);
        komut.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Silme İşleme Başarıyla Tamamlandı");
        baglanti.Close();
        pictureBox1.ImageLocation = "";
        listele();
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.Message); ;
      }
      try
      {
        baglanti.Open();        SqlCommand komut2 = new SqlCommand("insert into log(kullanici_adi,tarih,islem,aciklama) values('" + Form1.giris + "','" + DateTime.Now.ToString() + "','" + "silme" + "','" + "Pizza silme İşlemi Yapılmıştır" + "')", baglanti);
        komut2.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
      }
      catch
      {

        ;
      }
    }

    private void tabPage1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private void Form5_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        baglanti.Open();
       SqlCommand com = new SqlCommand("Select * from icindekiler", baglanti);

      SqlDataReader oku = com.ExecuteReader();
      while(oku.Read())
      {

        comboBox3.Items.Add(oku["icerikadi"].ToString());
        comboBox4.Items.Add(oku["icerikadi"].ToString());
        }
      }
      catch(Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.Message);
      }
      baglanti.Close();

      try
      {
        baglanti.Open();
        SqlCommand com = new SqlCommand("Select * from pizzalar", baglanti);

        SqlDataReader oku = com.ExecuteReader();
        while (oku.Read())
        {

          comboBox10.Items.Add(oku["id"].ToString());
        }
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.Message);
      }
      baglanti.Close();

      try
      {
        baglanti.Open();
        SqlCommand com = new SqlCommand("Select * from pizza_boyut_fiyat", baglanti);

        SqlDataReader oku = com.ExecuteReader();
        while (oku.Read())
        {

          comboBox9.Items.Add(oku["pizza_id"].ToString());
        }
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.Message);
      }
      baglanti.Close();
      try
      {
        baglanti.Open();
        SqlCommand com = new SqlCommand("Select * from menuler", baglanti);

        SqlDataReader oku = com.ExecuteReader();
        while (oku.Read())
        {

          comboBox8.Items.Add(oku["menu_adi"].ToString());
          
        }
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.Message);
      }
      baglanti.Close();

      try
      {
        baglanti.Open();
        SqlCommand com = new SqlCommand("Select * from icecekler", baglanti);

        SqlDataReader oku = com.ExecuteReader();
        while (oku.Read())
        {

          comboBox5.Items.Add("İçecek Adı: "+oku["icecek_adi"].ToString()+" Açıklama: " + oku["aciklama"].ToString()+" Fiyat= " + oku["fiyat"].ToString()+" TL");
         
        }
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.Message);
      }
      baglanti.Close();

      try
      {
        baglanti.Open();
        SqlCommand com = new SqlCommand("Select * from ekurunler", baglanti);

        SqlDataReader oku = com.ExecuteReader();
        while (oku.Read())
        {
          comboBox6.Items.Add("EkUrun Adı: " + oku["ekurunler_adi"].ToString() + " Açıklama: " + oku["aciklama"].ToString() + " Fiyat= " + oku["fiyat"].ToString() + " TL");

        }
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.Message);
      }
      baglanti.Close();
      try
      {
        baglanti.Open();
        SqlCommand com = new SqlCommand("Select * from boyutlar", baglanti);

        SqlDataReader oku = com.ExecuteReader();
        while (oku.Read())
        {

          comboBox7.Items.Add(oku["boyutadi"].ToString());
          comboBox1.Items.Add(oku["boyutadi"].ToString());
          comboBox11.Items.Add(oku["id"].ToString());

        }
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.Message);
      }
      baglanti.Close();
     
      listele();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        baglanti.Open();      komut = new SqlCommand("update pizzalar set pizzaadi='"+textBox1.Text+"',boyutu='"+comboBox1.Text+ "',icindekiler='"+listBox1.Text+ "',satis='"+comboBox2.Text+"',resimyol='"+DosyaAdi+"'where id='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells["id"].Value.ToString() + "'", baglanti);
      komut.ExecuteNonQuery();
      MessageBox.Show("Güncelleme İşleme Başarıyla Tamamlandı");
      baglanti.Close();
      listele();
        if (DosyaAdi != "") File.WriteAllBytes(DosyaAdi, File.ReadAllBytes(DosyaAc.FileName));
      }
      catch
      {

        ;
      }
      try
      {
        baglanti.Open();        SqlCommand komut2 = new SqlCommand("insert into log(kullanici_adi,tarih,islem,aciklama) values('" + Form1.giris + "','" + DateTime.Now.ToShortDateString() + "','" + "güncelleme" + "','" + "Pizza güncelleme İşlemi Yapılmıştır" + "')", baglanti);
        komut2.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
      }
      catch
      {

        ;
      }
    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells["pizzaadi"].Value.ToString();
      listBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells["icindekiler"].Value.ToString();
      comboBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells["boyutu"].Value.ToString();
      comboBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells["satis"].Value.ToString();
      DosyaAdi= dataGridView1.CurrentRow.Cells["resimyol"].Value.ToString(); ;
      pictureBox1.ImageLocation = DosyaAdi;
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox1.Items.Add(comboBox3.Text);
      comboBox3.Items.Remove(comboBox3.SelectedItem);
      comboBox3.Text = "";
     ;
    
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listBox1.Items.Remove(listBox1.SelectedItem);
    }

    private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        baglanti.Open();        komut = new SqlCommand("insert into icindekiler(icerikadi) values('" +textBox2.Text+ "')", baglanti);
        komut.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Ekleme İşleme Başarıyla Tamamlandı");
        baglanti.Close();
        comboBox4.Items.Add(textBox2.Text);
        textBox2.Text = "";
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.ToString());
      }
      try
      {
        baglanti.Open();        SqlCommand komut2 = new SqlCommand("insert into log(kullanici_adi,tarih,islem,aciklama) values('" + Form1.giris + "','" + DateTime.Now.ToString() + "','" + "ekleme" + "','" + "İçerik Ekleme İşlemi Yapılmıştır" + "')", baglanti);
        komut2.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
      }
      catch
      {

        ;
      }
    }

    private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti.Open();

      try
      {

        komut = new SqlCommand("delete from icindekiler where icerikadi='" + comboBox4.Text + "'", baglanti);
        komut.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Silme İşleme Başarıyla Tamamlandı");
        baglanti.Close();
        comboBox4.Items.Remove(comboBox4.Text);
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.Message); ;
      }
      try
      {
        baglanti.Open();        SqlCommand komut2 = new SqlCommand("insert into log(kullanici_adi,tarih,islem,aciklama) values('" + Form1.giris + "','" + DateTime.Now.ToString() + "','" + "silme" + "','" + "İçerik silme İşlemi Yapılmıştır" + "')", baglanti);
        komut2.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
      }
      catch
      {

        ;
      }
    }

    private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        baglanti.Open();        komut = new SqlCommand("insert into icecekler(icecek_adi,aciklama,fiyat) values('" + textBox3.Text + "','"+textBox4.Text+"','"+textBox5.Text+"')", baglanti);
        komut.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Ekleme İşleme Başarıyla Tamamlandı");
        baglanti.Close();
        comboBox5.Items.Add("İçecek Ad: "+textBox3.Text+" Açıklama: "+textBox4.Text+" Fiyat: "+textBox5.Text);
        textBox2.Text = "";
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.ToString());
      }
      try
      {
        baglanti.Open();        SqlCommand komut2 = new SqlCommand("insert into log(kullanici_adi,tarih,islem,aciklama) values('" + Form1.giris + "','" + DateTime.Now.ToString() + "','" + "ekleme" + "','" + "İçecek Ekleme İşlemi Yapılmıştır" + "')", baglanti);
        komut2.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
      }
      catch
      {

        ;
      }
    }

    private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      baglanti.Open();

      try
      {

        komut = new SqlCommand("delete from icecekler where icecek_adi='" + textBox6.Text + "'", baglanti);
        komut.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Silme İşleme Başarıyla Tamamlandı");
        baglanti.Close();
        textBox6.Text = "";
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.Message); ;
      }
      try
      {
        baglanti.Open();        SqlCommand komut2 = new SqlCommand("insert into log(kullanici_adi,tarih,islem,aciklama) values('" + Form1.giris + "','" + DateTime.Now.ToString() + "','" + "silme" + "','" + "İçecek silme İşlemi Yapılmıştır" + "')", baglanti);
        komut2.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
      }
      catch
      {

        ;
      }
    }

    private void button13_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
      try
      {
        baglanti.Open();        komut = new SqlCommand("insert into ekurunler(ekurunler_adi,aciklama,fiyat) values('" + textBox10.Text + "','" + textBox9.Text + "','" + textBox8.Text + "')", baglanti);
        komut.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Ekleme İşleme Başarıyla Tamamlandı");
        baglanti.Close();
        comboBox6.Items.Add("Ürün Adı: " + textBox10.Text + " Açıklama: " + textBox9.Text + " Fiyat: " + textBox8.Text);
       

      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.ToString());
      }
      try
      {
        baglanti.Open();        SqlCommand komut2 = new SqlCommand("insert into log(kullanici_adi,tarih,islem,aciklama) values('" + Form1.giris + "','" + DateTime.Now.ToString() + "','" + "ekleme" + "','" + "EkÜrün Ekleme İşlemi Yapılmıştır" + "')", baglanti);
        komut2.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
      }
      catch
      {

        ;
      }
    }

    private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      baglanti.Open();

      try
      {

        komut = new SqlCommand("delete from ekurunler where ekurunler_adi='" + textBox7.Text + "'", baglanti);
        komut.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Silme İşleme Başarıyla Tamamlandı");
        baglanti.Close();
        textBox7.Text = "";
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.Message); ;
      }
      try
      {
        baglanti.Open();        SqlCommand komut2 = new SqlCommand("insert into log(kullanici_adi,tarih,islem,aciklama) values('" + Form1.giris + "','" + DateTime.Now.ToString() + "','" + "silme" + "','" + "Ek Ürün silme İşlemi Yapılmıştır" + "')", baglanti);
        komut2.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
      }
      catch
      {

        ;
      }
    }

    private void button15_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      try
      {
        baglanti.Open();        komut = new SqlCommand("insert into boyutlar(boyutadi) values('" + textBox11.Text + "')", baglanti);
        komut.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Ekleme İşleme Başarıyla Tamamlandı");
        baglanti.Close();
        comboBox7.Items.Add(textBox11.Text);
        textBox11.Text = "";
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.ToString());
      }
      try
      {
        baglanti.Open();        SqlCommand komut2 = new SqlCommand("insert into log(kullanici_adi,tarih,islem,aciklama) values('" + Form1.giris + "','" + DateTime.Now.ToString() + "','" + "ekleme" + "','" + "Pizza Boyut Ekleme İşlemi Yapılmıştır" + "')", baglanti);
        komut2.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
      }
      catch
      {

        ;
      }
    }

    private void button14_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti.Open();

      try
      {

        komut = new SqlCommand("delete from boyutlar where boyutadi='" + comboBox7.Text + "'", baglanti);
        komut.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Silme İşleme Başarıyla Tamamlandı");
        baglanti.Close();
        comboBox7.Items.Remove(comboBox7.Text);
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.Message); ;
      }
      try
      {
        baglanti.Open();        SqlCommand komut2 = new SqlCommand("insert into log(kullanici_adi,tarih,islem,aciklama) values('" + Form1.giris + "','" + DateTime.Now.ToString() + "','" + "silme" + "','" + "Pizza Boyut silme İşlemi Yapılmıştır" + "')", baglanti);
        komut2.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
      }
      catch
      {

        ;
      }
    }

    private void button17_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        baglanti.Open();        komut = new SqlCommand("insert into menuler(menu_adi,aciklama,fiyat) values('" + textBox15.Text + "','" + textBox14.Text + "','" + textBox13.Text + "')", baglanti);
        komut.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Ekleme İşleme Başarıyla Tamamlandı");
        baglanti.Close();
        comboBox8.Items.Add("Menü Adı: " + textBox15.Text + " Açıklama: " + textBox14.Text + " Fiyat: " + textBox13.Text);
        textBox15.Text = "";
        textBox13.Text = "";
        textBox14.Text = "";

      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.ToString());
      }
      try
      {
        baglanti.Open();        SqlCommand komut2 = new SqlCommand("insert into log(kullanici_adi,tarih,islem,aciklama) values('" + Form1.giris + "','" + DateTime.Now.ToString() + "','" + "ekleme" + "','" + "Menü Ekleme İşlemi Yapılmıştır" + "')", baglanti);
        komut2.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
      }
      catch
      {

        ;
      }
    }

    private void button16_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      baglanti.Open();

      try
      {

        komut = new SqlCommand("delete from menuler where menu_adi='" + textBox12.Text + "'", baglanti);
        komut.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Silme İşleme Başarıyla Tamamlandı");
        baglanti.Close();
        textBox6.Text = "";
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.Message); ;
      }
      try
      {
        baglanti.Open();        SqlCommand komut2 = new SqlCommand("insert into log(kullanici_adi,tarih,islem,aciklama) values('" + Form1.giris + "','" + DateTime.Now.ToString() + "','" + "silme" + "','" + "Menü silme İşlemi Yapılmıştır" + "')", baglanti);
        komut2.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
      }
      catch
      {

        ;
      }
    }

    private void button19_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        baglanti.Open();        komut = new SqlCommand("insert into boyut_fiyat(pizza_id,boyut_id,fiyat,boyut_adi) values('" + comboBox10.Text + "','" +comboBox11.Text + "','" + textBox17.Text + "','"+textBox18.Text+"')", baglanti);
        komut.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Ekleme İşleme Başarıyla Tamamlandı");
        baglanti.Close();
        comboBox9.Items.Add("Pizza Id: " + comboBox10.Text + " Boyut Id: " + comboBox11.Text + " Fiyat: " + textBox17.Text);
        textBox17.Text = "";
        comboBox10.Text = "";
        comboBox11.Text = "";

      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.ToString());
      }
      try
      {
        baglanti.Open();        SqlCommand komut2 = new SqlCommand("insert into log(kullanici_adi,tarih,islem,aciklama) values('" + Form1.giris + "','" + DateTime.Now.ToString() + "','" + "ekleme" + "','" + "Pizza Fiyat Ekleme İşlemi Yapılmıştır" + "')", baglanti);
        komut2.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
      }
      catch
      {

        ;
      }
    }

    private void button18_Click(object sender, EventArgs e)
    {


      baglanti.Open();

      try
      {

        komut = new SqlCommand("delete from boyut_fiyat where pizza_id='" + textBox16.Text + "'", baglanti);
        komut.ExecuteNonQuery();
        MessageBox.Show("Silme İşleme Başarıyla Tamamlandı");
        baglanti.Close();
        textBox16.Text = "";
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.Message); ;
      }
      try
      {
        baglanti.Open();        SqlCommand komut2 = new SqlCommand("insert into log(kullanici_adi,tarih,islem,aciklama) values('" + Form1.giris + "','" + DateTime.Now.ToString() + "','" + "silme" + "','" + "Pizza Fiyat Silme İşlemi Yapılmıştır" + "')", baglanti);
        komut2.ExecuteNonQuery();
        baglanti.Close();
      }
      catch
      {

        ;
      }
    }

    private void comboBox11_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {

      try
      {

        baglanti.Open();
        SqlCommand com = new SqlCommand("Select * from boyutlar where id='" + comboBox11.Text + "'", baglanti);

        SqlDataReader oku = com.ExecuteReader();
        while (oku.Read())
        {

          textBox18.Text = oku["boyutadi"].ToString();
          
        }

        baglanti.Close();
        


      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show("" + hata.Message);
      }
    }

    private void comboBox10_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {

        baglanti.Open();
        SqlCommand com = new SqlCommand("Select * from pizzalar where id='" + comboBox10.Text + "'", baglanti);

        SqlDataReader oku = com.ExecuteReader();
        while (oku.Read())
        {

          textBox19.Text = oku["pizzaadi"].ToString();

        }

        baglanti.Close();      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show("" + hata.Message);
      }
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      if (DosyaAc.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        foreach (string i in DosyaAc.FileName.Split('\\'))
        {
          if (i.Contains(".jpg")) { DosyaAdi = i; }
          else if (i.Contains(".png")) { DosyaAdi = i; }
          else { DosyaYolu += i + "\\"; }
        }
        pictureBox1.ImageLocation = DosyaAc.FileName;
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Dosya Girmediniz!");
      }

      
    }
  }
}

Projemiz temel anlamda yetki verme , fiş verme , kayıt girdileri gibi işlemler yapmakta kendini geliştirmek ve proje ödevi olarak kullanmak isteyenler için basit düzeyde ideal bir proje , projelerin devamı için

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.