C# Oto Kiralama Otomasyonu || C# Rent a car || C# Araba Kiralama

 C# Oto Kiralama Otomasyonu || C# Rent a car || C# Araba Kiralama
Okunuyor C# Oto Kiralama Otomasyonu || C# Rent a car || C# Araba Kiralama

Selamun aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle C# Oto Kiralama Otomasyonu || C# Rent a car || C# Araba Kiralama Otomasyonu paylaşacağım umarım faydalı olur.

C# Oto Kiralama Otomasyonu

C# Rent a Car

Programımızın Giriş Ekranı bu şekilde access veritabanı kullandık çok ileri düzey değil ancak ödevlerinizde yada kendinizi geliştirmek için kullanabileceğiniz yapıdadır.

Daha Fazla Proje İçin Facebook Grubumuza Tıklayın Katılın

Proje İndirme Linki ;
[ads1] C# Araba Kiralama Otomasyonu indir
Destek ReklamC# Oto Kiralama Otomasyonu Örnek Kod
[ads1]
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;

namespace oto_kiralama_otomasyonu
{
  public partial class Arac_Kiralama : Form
  {
    public Arac_Kiralama()
    {
      InitializeComponent();
    }
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider = Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data Source = oto_kiralama.accdb; Persist Security Info=True");
    DataTable dt = new DataTable();
    private void Arac_Kiralama_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      musteridoldur();
      uygunaracdoldur();
      doldur();
    }
    void doldur()
    {
      try
      {
        if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
        {
          baglanti.Open();
        }
        dt.Clear();
        OleDbDataAdapter listele = new OleDbDataAdapter("select * from kiralama", baglanti);
        listele.Fill(dt);
        dataGridView1.DataSource = dt;
        listele.Dispose();
        dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
        dataGridView1.Columns[0].Visible = false;
        dataGridView1.RowHeadersVisible = false;
        dataGridView1.Columns[1].Width = 80;
        dataGridView1.Columns[2].Width = 120;
        dataGridView1.Columns[3].Width = 77;
        dataGridView1.Columns[4].Width = 76;
        dataGridView1.Columns[5].Width = 76;
       
        baglanti.Close();
       
        comboBox2.Text = "";
        textBox3.Text = "";
        textBox4.Text = "";
        textBox5.Text = "";
     
        comboBox1.Text = "";
      }
      catch (Exception hata)
      {
        MessageBox.Show(hata.Message);
      }
    }
    void musteridoldur()
    {
      comboBox1.Items.Clear();
      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
      }
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand("select tc from musteri",baglanti);
      OleDbDataReader oku = komut.ExecuteReader();
      while (oku.Read())
      {
        comboBox1.Items.Add(oku["tc"].ToString());
      }
      baglanti.Close();
    }
    void uygunaracdoldur()
    {
      comboBox2.Items.Clear();
      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
      }
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand("select plaka from arac where durum='"+ "Uygun" + "'", baglanti);
      OleDbDataReader oku = komut.ExecuteReader();
      while (oku.Read())
      {
        comboBox2.Items.Add(oku["plaka"].ToString());
      }
      baglanti.Close();
    }
    

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      menu menu = new menu();
      menu.Show();
      this.Hide();
    }

    private void dateTimePicker1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox3.Text = dateTimePicker1.Value.ToShortDateString();
    }

    private void dateTimePicker2_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox4.Text = dateTimePicker2.Value.ToShortDateString();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        OleDbCommand komut = new OleDbCommand("insert into kiralama(tc,plaka,alis_tarihi,veris_tarihi,ucret) values('" + comboBox1.Text + "','" + comboBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "')", baglanti);
        //
        // 
        if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
        {
          baglanti.Open();
        }

        komut.ExecuteNonQuery();
       
        try
        {
          if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
          {
            baglanti.Open();
          }
          OleDbCommand guncelle = new OleDbCommand("update arac set durum ='"+"Kirada"+"'where plaka='"+comboBox2.Text+"' ",baglanti);
          guncelle.ExecuteNonQuery();
          uygunaracdoldur();
        }
        catch (Exception)
        {

          throw;
        }
        MessageBox.Show("Ekleme İşleminiz Başarılı");
        baglanti.Close();

       doldur();
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.Message);
      }

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult cevap;
      cevap = MessageBox.Show("Kaydı silmek istediğinizden eminmisiniz", "Uyarı", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
      if (cevap == DialogResult.Yes && dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString().Trim() != "")
      {
        try
        {

          if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
          {
            baglanti.Open();
          }
          OleDbCommand sil = new OleDbCommand("delete from kiralama where plaka='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString() + "'", baglanti);
          sil.ExecuteNonQuery();
          uygunaracdoldur();
          musteridoldur();
          MessageBox.Show("Silme İşleminiz Başarılı");
          doldur();
          baglanti.Close();

        }
        catch
        {

          ;
        }
      }
  }

    private void textBox7_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      if (baglanti.State==ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
      }
      dt.Clear();

      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From kiralama where tc like'%" + textBox7.Text + "%'or plaka like '%" + textBox7.Text + "%'or alis_tarihi like '%" + textBox7.Text + "%'or veris_tarihi like '%" + textBox7.Text + "%'or ucret like '%" + textBox7.Text + "%'", baglanti);
      adtr.Fill(dt);
      dataGridView1.DataSource = dt;
      adtr.Dispose();


      dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
      dataGridView1.Columns[0].Visible = false;
      dataGridView1.RowHeadersVisible = false;
      dataGridView1.Columns[1].Width = 80;
      dataGridView1.Columns[2].Width = 120;
      dataGridView1.Columns[3].Width = 77;
      dataGridView1.Columns[4].Width = 76;
      dataGridView1.Columns[5].Width = 76;

      baglanti.Close();

      comboBox2.Text = "";
      textBox3.Text = "";
      textBox4.Text = "";
      textBox5.Text = "";
  
      comboBox1.Text = "";

    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OleDbCommand komut = new OleDbCommand("update kiralama set tc='"+comboBox1.Text+"',plaka='"+comboBox2.Text+"',alis_tarihi='"+textBox3.Text+"',veris_tarihi='"+textBox4.Text+"',ucret='"+textBox5.Text+ "' where plaka='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString() + "'",baglanti);
      // 
      if (baglanti.State == ConnectionState.Closed)
      {
        baglanti.Open();
      }
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      MessageBox.Show("Güncelleme İşlemi Başarılı");
      doldur();
    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      comboBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      comboBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      textBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      textBox5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      
    }

    private void textBox5_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void textBox4_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        DateTime dt = DateTime.Parse(textBox4.Text);
        DateTime dt2 = DateTime.Parse(textBox3.Text);
        TimeSpan fark = dt - dt2;
        textBox5.Text = (fark.TotalDays * 150).ToString();

      }
      catch
      { 

        ;
      }
    }
  }
}
SEO
C# Oto Kiralama Otomasyonu C# Oto Kiralama Otomasyonu C# Oto Kiralama Otomasyonu C# Oto Kiralama Otomasyonu

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.