C# Ön Muhasebe Programı Access Veritabanı Proje Dosyası

 C# Ön Muhasebe Programı Access Veritabanı Proje Dosyası
Okunuyor C# Ön Muhasebe Programı Access Veritabanı Proje Dosyası

Selamun aleyküm arkadaşlar bir süredir proje paylaşmıyorum C# Ön Muhasebe Programı Access Veritabanı Proje Dosyası arşivimde yer alan be sizlerin faydalanmasını istediğim bir program.Umarım indirip inceleyerek kendinize birşeyler katabilirsiniz.Buna vesile olmayı çok isterim.Bir Allah razı olsun demeyi ve desteklemeyi unutmayın.

C# Ön Muhasebe Programı Access Veritabanı Proje Dosyası

 

C# Ön Muhasebe Programı Access Veritabanı ile geliştirilmiştir.İstek doğrultusunda programa eklemeler ve çıkarmalar yapılabilir.Veritabanı Accessten sqle çevrilebilir. Yada program dili vbe çevrilebilir. VB Ön Muhasebe Programı şeklinde dönüştürülebilir.

Özellikler.
Kullanıcı Girişi
Stok Kontrol (Ekle Sil Güncelle Ara)
Hareketler
Cari İşlemler ( Ekle Sil Güncelle Ara)
Ajanda
Raporlama
Hesap Makinesi
Dolar Euro Güncel Takip

Program Kaynak Kodları
Açıklama Satırları
Proje dosyası
[ads2]

C# Ön Muhasebe Programı Örnek Kod

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
using System.Diagnostics;
using System.Xml;
namespace OnMuhasebeOtomasyonu
{
  public partial class Form2 : Form
  {
    public Form2()
    {
      InitializeComponent();
    }//
  
    public DataTable tablo = new DataTable();// tablo oluşturmak için datatable
    public DataTable tablo2 = new DataTable();
    public OleDbConnection bag = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=datam.accdb");
    //bağlantı kodumuzu hazırladık
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      panel2.Hide();//anasayfadaki panel geçişlerini ayarladık
      panel1.Show();
      panel3.Hide();

    }


    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 FRM3 = new Form3();
      FRM3.Show();//form3 geçtik
     
    }
    public void listele()
    {
      try
      {
        tablo.Clear();//tabloyu temizledik
        bag.Open();//bağlantı açtık
        OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From stokbil", bag);
        adtr.Fill(tablo);//stokları listeleyip datatable doldurduk
        dataGridView1.DataSource = tablo;//datatabledan datagridwiewe aktardık
        adtr.Dispose();
        bag.Close();//bağlantıyı kapadık
        try
        {
          dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
          //datagridview1'deki tüm satırı seç       
          dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "STOK ADI";
          //sütunlardaki textleri değiştirme
          dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "STOK MODELİ";
          dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "STOK SERİNO";
          dataGridView1.Columns[4].HeaderText = "STOK ADEDİ";
          dataGridView1.Columns[5].HeaderText = "STOK TARİH";
          dataGridView1.Columns[6].HeaderText = "KAYIT YAPAN";
          dataGridView1.Columns[7].HeaderText = "DOSYA ADI";
          dataGridView1.Columns[8].HeaderText = "ÖLÇÜ BİRİMİ";
          dataGridView1.Columns[9].HeaderText = "ALIŞ FİYAT";
          dataGridView1.Columns[10].HeaderText = "SATIŞ FİYAT";//tablo başlık isimlerini düzenledik
          dataGridView1.Columns[0].Visible = false;//başlangiç kolununu gizledik
          dataGridView1.Columns[1].Width = 120;
          //genişlik
          dataGridView1.Columns[2].Width = 120;
          dataGridView1.Columns[3].Width = 120;
          dataGridView1.Columns[4].Width = 80;
          dataGridView1.Columns[5].Width = 100;
          dataGridView1.Columns[6].Width = 120;//datagridwiewde bazı alanların genişliği ayarladık
        }
        catch
        {
          ;
        }
      }
      catch (Exception hata)
      {

        MessageBox.Show(hata.ToString()) ;
      }
      
    }
    void listeleNOT()
    {
      tablo2.Clear();
      bag.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter("select * From notlar WHERE month(gtarih)='" + DateTime.Now.Month+"'", bag);
      adtr.Fill(tablo2);
      dataGridView2.DataSource = tablo2;
      adtr.Dispose();
      bag.Close();
      dataGridView2.Columns[1].HeaderText = "NOT ADI";
      //sütunlardaki textleri değiştirme
      dataGridView2.Columns[2].HeaderText = "NOT İÇERİĞİ";
      dataGridView2.Columns[3].HeaderText = "NOT KAYIT TARİHİ";
      dataGridView2.Columns[4].HeaderText = "NOT GÖSTERİM TARİHİ";
      dataGridView2.Columns[2].Width = 300;
      dataGridView2.Columns[4].Width = 140;
      dataGridView2.Columns[3].Width = 140;

      dataGridView2.Columns[0].Visible = false;
    }
    void dovizdoldur()
    {
      XmlDocument xmlVerisi = new XmlDocument();
      xmlVerisi.Load("http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml");

      decimal dolar = Convert.ToDecimal(xmlVerisi.SelectSingleNode(string.Format("Tarih_Date/Currency[@Kod='{0}']/ForexSelling", "USD")).InnerText.Replace('.', ','));

      decimal Euro = Convert.ToDecimal(xmlVerisi.SelectSingleNode(string.Format("Tarih_Date/Currency[@Kod='{0}']/ForexSelling", "EUR")).InnerText.Replace('.', ','));

      label1.Text = dolar.ToString();
      label2.Text = Euro.ToString();
    }
    private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {

      dovizdoldur();
      listeleNOT();
        
      listele();

      OleDbCommand cmd = new OleDbCommand();
      bag.Open();
      cmd.Connection = bag;
      cmd.CommandText = "SELECT * FROM hareket";
      OleDbDataReader dr = cmd.ExecuteReader();

      while (dr.Read())
      {
        listBox1.Items.Add(dr["hareket"].ToString() + dr["tarih"].ToString() + dr["kullanici".ToString()]);


      }


      bag.Close();
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      panel2.Show();
      panel3.Hide();
     
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form5 frm5 = new Form5();
      frm5.Show();
    

    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form6 frm6 = new Form6();
      frm6.Show();
      

    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
     Form7 frm7 = new Form7();
      frm7.Show();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form4 frm4 = new Form4();
      frm4.Show();
   

    }

    private void çıkışToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Bizi Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz!");
      Application.Exit();
    }

    private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Process Process = new Process();//hesap makinesini çalişdıracak kodları girdik
      ProcessStartInfo ProcessInfo;
      ProcessInfo = new ProcessStartInfo("cmd.exe", "/C " + "calc");
      ProcessInfo.CreateNoWindow = true;
      ProcessInfo.UseShellExecute = false;

      Process = Process.Start(ProcessInfo);
      Process.WaitForExit();
      Process.Close();
    }

    private void label5_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void stokEklemeToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form3 frm3 = new Form3();
      frm3.Show();
    }

    private void hareketlerToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      panel2.Show();
      panel3.Hide();
    }

    private void cariİşlemlerToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form5 frm5 = new Form5();
      frm5.Show();

    }

    private void ajandaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form6 frm6 = new Form6();
      frm6.Show();
    }

    private void raporlarToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form7 frm7 = new Form7();
      frm7.Show();
    }

    private void yardımToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
    {//stok işlemleri yaptımız forma geçer
      Form3 frm3 = new Form3();
      frm3.Show();
    }

    private void kesilenFaturalarToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Form5 frm5 = new Form5();
      frm5.Show();
    }

    private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      
    }

    private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      kullanici musteri = new kullanici();
      musteri.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button10_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      kasa_Hesap_takip kasa = new kasa_Hesap_takip();
      kasa.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      cek_Senet cek = new cek_Senet();
      cek.Show();
      this.Hide();
    }
  }
}

 

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.