C# Nesne Yönelimli Programlama Çıkmış Soruları #4

 C# Nesne Yönelimli Programlama Çıkmış Soruları #4
Okunuyor C# Nesne Yönelimli Programlama Çıkmış Soruları #4

Bu gün sizlere C# Nesne Yönelimli Programlama Çıkmış Soruları geçmiş yıllar soruları sunmaya çalışacağız. ve temennimiz bu ki bu ders sizler için faydalı olusun.

———————————————————————————————————————————————————————

Soru) Aşağıdaki komutların kaç tanesi hatalı çalışır?

int a = 5;
char c = "a";
byte b = 256;
bool k = 1;
object obj = 'mesut';
string str = (string) obj;

a) 1                           b) 2                         c) 3                     d) 4                       e) 5

———————————————————————————————————————————————————————

Soru)

using System;
class TestStatik{
  public void m1(){
   Console.Write("mesut");
  }
  public void m2(){
   Console.WriteLine("yılmaz");
  }
  public static void Main(string[] args){
   TestStatik.m1();
   TestStatik.m2();
   Console.ReadLine();
  }
}

Programın çıktısı aşağıdakilerden hangisi olur?

 • a) mesutyılmaz            b) mesut             c)yılmaz          d) mesut                   e)hata verir

———————————————————————————————————————————————————————

Soru) Aşağıdaki metotlardan hangisi dizinin belirtilen indekslerdeki eleman değerini değiştir?

a) CreateInstance              b) SetValue                c) GetValue                 d) Sort      e) Reverse

———————————————————————————————————————————————————————

Soru) 

using System;
class c{
	static void degistir(...int x, ...int y){
		int a = x;
		x = y;
		y = a;
	}
	public static void Main(string[] args){
		int x = 10;
		int y = 20;
		degistir(...x, ...y);
		Console.WriteLine("x=" +x);
		Console.WriteLine("y=" +y);
		Console.ReadLine();
	}
}

Program çıktısının aşağdaki gibi olması için ….  yazılan yere hangi anahtar sözcüğü kullanılmalıdır?

 •   x = 10
 •   y = 20

a) this                     b) out                      c) ref                     d) const                   e) public

———————————————————————————————————————————————————————

Soru) 

using System;
class paramsa{
 static int fonk (params int[] sayilar){
	 if(sayilar.Length == 0){
		return 0;
	}
	int i = 1;
	foreach(sayi in sayilar){ // Bu satirda hata var
		i *= sayi;        // foreach(int sayi in sayilar)
	}
	return i;
 }
 static void Main(){
	int[] dizi = new int[5];
	Console.WriteLine(fonk());
	for(int a = 0; a < 1; a++){
		dizi[a] = fonk(1);
		Console.WriteLine(dizi[a]);
	}
	for(int a = 0; a < 2; a++){
		dizi[a] = fonk(1,2);
		Console.Write(dizi[a]);
	}
	Console.WriteLine();
	for(int a = 0; a < 3; a++){
		dizi[a] = fonk(1,2,3);
		Console.Write(dizi[a]);
		Console.WriteLine();
	}
	for(int a = 0; a < 4; a++){
		dizi[a] = fonk(1,0,2,3,4);
		Console.Write(dizi[a]);
	}
	Console.WriteLine();
	Console.ReadLine();
 }
}

Program çalıştırıldığında kaç tane hata oluşur?

a) 1                  b) 2                           c) 3                     d) 4                        c) hata oluşmaz

———————————————————————————————————————————————————————

Soru) Aşağıdaki ListBox kontrollerinden hangisi liste içersinde bir elemanın olup olmadığını kontrol eder?

a)  A) AddRange              b) CopyTo               c) Insert            d) Remove          e) Contains

———————————————————————————————————————————————————————

Umarız bu ders ve bilgi sizlere için faydalı ve anlaşılabilir olmuştur. Derslere geçmek için özellikle programlama derslere bol bol kod yazın ve deneme yapın problem çözün.

Hepinizi Good Luck, Sakın Dışarıya Çıkmayın mecbur olmadınız zaman.

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.