C# Nesne Yönelimli Programlama Çıkmış Soruları #3

 C# Nesne Yönelimli Programlama Çıkmış Soruları #3
Okunuyor C# Nesne Yönelimli Programlama Çıkmış Soruları #3

Bu gün sizlere  C# Nesne Yönelimli Programlama çıkmış soruları anlatacağız. Umarım faydalı olacaktır.

————————————————————————————————————————————————————

Soru)

class Program{
  static void soru1(){
  int n = 3;
  if(n > 8)
   Console.WriteLine("saygi");
  if(n>5 || n <= 6)
   Console.WriteLine("sevgi");
  if(n > 2 && n < 6)
   Console.WriteLine("hosgörü")
  if(n <= 2)
   Console.WriteLine("güzellik")
  }
}

Cevap) 9

————————————————————————————————————————————————————

Soru)

static void soru2(){
  int x = 6, y = 5, z = 4;
  z += y += x *= 2;
  Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}", x, y, z);
}

Cevap) 12    17   21

————————————————————————————————————————————————————

Soru)

static void soru3(){
  int n = 2;
  do{
   Console.WriteLine("{0}" ,n);
   n += 3*n - 4;
   }while(n < 25);
}

Cevap) 

 •  2
 • 4
 • 12

————————————————————————————————————————————————————

Soru)

static void soru4(){
  int n = 7;
  for(int k = 43; k < 70; k++){
   if(k%n == 3)
     break;

   Console.Write("{0}   ",k);
  }
}

Cevap) 43    44

————————————————————————————————————————————————————

Soru)

static void soru5{
  for(int x = 7; x > 5; x--)
   for(int y = 1; y < 3; y++)
   Console.Write("{0}  ", x + y);
   Console.WriteLine();
}

Cevap)  8  9    7  8

————————————————————————————————————————————————————

Soru)

static double soru6(double kd, double x){
   return (x - x*kd / 100);
}

Cevap)  72

————————————————————————————————————————————————————

Soru)

static double soru7 (int p, int q){
  double per = 4.0;
  for(int i =p + 1; i <= q; i++)
  per += i;
return(per);
}

Cevap) 15

————————————————————————————————————————————————————

soru)

static void soru8(int n){
  if(n < 2)
   return 1;
  int f = 20;
  while(n > 1)
   f -= n--;
  return f;
}

Cevap) 6

————————————————————————————————————————————————————

Soru)

static void soru9(ref int n){
  int m = 3;
  n = 2*n+m*3;
}

Cevap) 19

————————————————————————————————————————————————————

Soru)

static void soru10(){
  int i = 2;
  switch(i){
   case 5:
    i += 2;
    break;
   case 3:
     ++i
     break;
   case 7:
     i++;
     break;
   defualt: 
     i++; 
     break;
  }
  return (i);
}

Cevap)   3

————————————————————————————————————————————————————

Soru)

static void soru11(int[] a, int n){
  int s = 40;
  for(int i = 0; i < n; i++){
   s -= a[i];
  return s;
}

Cevap)   29

————————————————————————————————————————————————————

Soru)

static int soru12(){
  int n = 2;
  while(true){
   Console.Write("{0}\t" 32/n);
   if(n >= 4)
     break;
   ++n; n++;
  }
}

Cevap)    16   8

————————————————————————————————————————————————————

Soru)

static void soru13(){
  int[,] a = {3,4},{5,6},{7,8}};
   Console.WriteLine("{0}\t",a[1,1]);
   Console.Write("{0}\t{1}",[1,0], a[2,1]);
}

Cevap)

 •  6
 •  5     8

————————————————————————————————————————————————————

Soru)

static void soru14(){
  int x = 3, y = 4, z = 5;
  z += ++y+2*z++;
  Console.Write("{0}\t{1}\t{2}", x, y, z);
}

Cevap)   4       5     16

————————————————————————————————————————————————————

Soru) Aşağıdaki ListBox kontrollerinden hangisi liste içerisinde bir elemanın olu olmadığını kontrol eder?

a) AddRange                 b) CopyTo              c) Insert             d)Contains

————————————————————————————————————————————————————

Soru) Aşağıdakilerden hangisi C# programının uzanıtılarındandır?

a) cs                 b) resx                  c) csproj                   d)Hepsi

————————————————————————————————————————————————————

Soru) Aşağıdaki komutardan kaç tanesi çalışır?

 •           |.  String a = “30”;
 •          ||. Bool true;
 •         |||. Float b = 32.32f;
 •        |V.  int i = 15;

a) Yanlız |                     b) |-||                   c) |-||-|||             d) |-|||-|V

Cevap: D

————————————————————————————————————————————————————

using System;
class soru{
------------- {   // 1. Boşluk     Çıktı
 object a = 10;          ----------------
	object b = "Mahmut";       a integre çverildi: 10
	int sayi=(int)a;         b stringe çverildi: Mahmut
	----------    //  2.Boşluk   
	Console.WriteLine("a integre çverildi:" +sayi);
	Console.WriteLine("b integre çverildi: +str);
}

Yukarıda verilen çıktıyı elde edebilmek için boş bırakılan yerleri doldurunuz.

 • Cevap) 
 •               1.Boşluk           static void main()
 •               2.Boşluk           string str=(string)b;

————————————————————————————————————————————————————

Soru) 3 sayısının 3. kuvvetini hesaplayıp ekrana yazdırabilmek için hangi komut satırı kullanılmalıdır?

 • a)
  • Pow kuvvet = new Pow();
  • int sayi = kuvvet(3,3);
  • Console.WriteLine(sayi);
 • b)
  • int sayi = Math.Pow(3,3);
  • Console.WriteLine(sayi);
 • c)
  • int sayi = Pow(3,3);
  • Console.WriteLine(sayi);
 • d)
  • int sayi, a;
  • a = Pow(3,3);
  • Console.WriteLine(sayi);
 • e)
  • Console.WriteLine(Pow(3,3));

Cevap: B

————————————————————————————————————————————————————

Umarım bu ders faydalı olmuştur. Hepinize Başarılar.

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.