C# Nesne Yönelimli Programlama Çıkmış Soruları #2

 C# Nesne Yönelimli Programlama Çıkmış Soruları #2
Okunuyor C# Nesne Yönelimli Programlama Çıkmış Soruları #2

Bugün sizlere C# Nesne Yönelimli Programlama Çıkmış Soruları sunucağız umarım bu bilgi sizler için faydalı olacak.

C# Nesne Yönelimli Programlama Çıkmış Soruları

Çıkmış Kodları

———————————————————————————————————————————————————————

Soru) Aşağıdaki programda hataları düzeltip çıktısını yazın.

using System;
class metotlar
{
  static void Ekranayaz(int i)
  {
    
     Console.WriteLine(i.ToString());
  }
  static void Main()
  {
     metotlar.Ekranayaz(10);
     Ekranayaz("Firat");
     Ekranayaz(10.25f);
  }
}

Cevap) statıc void Ekranayaz(Object i) olarak tanımlanması gerekir.

———————————————————————————————————————————————————————

Soru) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Void anahtar sözcüğü kullanılan metotlarda return ifadesi kullanılmaz.
 • B) Metotlarda geri dönüş değeri mutlaka belirtilmelidir.
 • C) Metot içinde tanımlanan değişkenler metot dışında geçersizdir.
 • D) Geri dönüş değeri olmayan metotları ise Static anahtar sözcüğü ile belirtilir.

Cevap) D seçeneğinde Static sözcüğü ile değil Void sözcüğü ile belirtilir.

———————————————————————————————————————————————————————

Soru)

using System;
  class metotlar{
    public static void Main(){
      int[] i = {9,7,2,3,8,6,1,8,0};
      int i = 1;
      for(; i < 9; i++){
        Console.Write("" + --j[i++]);
      }
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Çıktısı Nedir?                                             Cevap)   6257

———————————————————————————————————————————————————————

Soru) Girilen 10 adet sayıdan en büyüğünü bulan programı yazınız.

Cevap)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ozcan{
 
  class buyuksayi{
   static void Main(string[] args){
     int[] a = new int[12];
     string[] b = new string[12];
     int enbuyuk;
     for(int i = 1; i < 11; i++){
      Console.Write(i+ " sayi=");
      b[i] = Console.ReadLine();
      a[i] = Convert.ToInt32(b[i]);
     }
     enbuyuk = a[1];
     for(int j = 2; j < 11; j++){
      if(enbuyuk < a[j]){
        enbuyuk = a[j];
      }
     }
     Console.WriteLine("enbüyük =" + enbuyuk);
     Console.ReadKey();
   }
  }
}

———————————————————————————————————————————————————————

Soru) Boş bırakılan yere uygun satırı yazınız.

using System;
class ozcan{
  public ----1--- (int a, int ){
   a = a + b;
   return a;

  }
}
class basla{
  public static void Main(){
   int a = 5, b = 10;
   ------------2-------------------
   x.deneme(a,b);
   Console.WriteLine(a);
  }
  Console.ReadKey();
}

Cevap)          1.    deneme(int a, intb)                2.    ozcan x = new ozcan();    

———————————————————————————————————————————————————————

Soru) Split metodunu ne için kullanırız?

 •        a) Karakter dizisini ayırmak için
 •        b) Ayrı karakter dizilerini bileştirmek için
 •        c) Karakter dizisindeki her har arasına bir boşluk bırakmak için
 •        d) Karakter dizisini tersten yazdırmak için

———————————————————————————————————————————————————————

Soru) C# programın çalıştırıldığı sitemin ve işlemcinin anlayabileceği maine kodunu oluşturan derleyicinin adı nedir?

a) IL                              b) CS                                     c) CRC                                  d) JIT

———————————————————————————————————————————————————————

Bu günlük anlatlaımız bu kadar umarım bu bilgi sizler için faydalı olmuştur. Okul hayatınızda ve gerçek hayatınızda her başarılı olun ve başarılı olmak için daha fazla çabalayın.

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.