C# Nesne Yönelimli Programlama Çıkmış Soruları #1

 C# Nesne Yönelimli Programlama Çıkmış Soruları #1
Okunuyor C# Nesne Yönelimli Programlama Çıkmış Soruları #1

C# Nesne Yönelimli Programlama Çıkmış Soruları sizlere sunacağız.

———————————————————————————————————————————————————————

1. Aşağıdakilerden hangisi C# tiplerinden biri değildir?

a) bool                        b)binary                          c)decimal         d)sbyte

———————————————————————————————————————————————————————

2. Listbox’tan bir eleman silmek için hangisi kullanılır?

a Clear()                     b) Remove()

———————————————————————————————————————————————————————

3. Dizilerin boyutu C#’ta derleme sırasında bilinmek zorundadır ?

a) Doğru                   b) Yanlış

———————————————————————————————————————————————————————

Çıkmış Kodlar

switch(lnKarakter){
  case 0: {  // Birler Hanesi
  lcsYuzlukGrupText = lcsYuzlukGrupText + laBirler[InHane - 1];
  }
  break 1:{  // Onlar Hanesi
  lcsYuzlukGrupText = lcsYuzluzGrupText + laOnlar[lnHane];
  }
  break;
  case 2: { // Yüler Hanesi
  lcsYuzlukText = (lnHane == 1) ? "Yüz" : laBirler[lnHane -1] + "Yüz";
  lcsYuzlukGrupText = lcsYuzlukGrupText + lcsYuzlukGrup;
  }
  break;
  } // swith
  /* Ekenecek hane kontrolu */
  lcsHane = laHane[lcUcluGrupSayisi];
  }// if
  }// for
  }// if
  lcsSonucText = lcsYuzlukGrupText + lcsHane + lcsSonucText;
  lcsYuzluzGrupText = "";
  lcsCevirilecekSayi = lcsCevirilecekSayi.Substring(0,lnSayininStringBoyu);
  lnUcluGrupSayisi++;
  } while(lnSayininStringBoyu > 0); // Do
  if(lcsSonucText.Length >= 6)
  {
  if(lcsSonucText.Substring(0,6) == "BirBin") lcsSonucText = lcsSonucText.Substring(3);
  }
  } // default
  break;
  } // switch
  lcsSonucText = lcsEksiText + lcsSonucText;
  reurn (string)lcsSonucText;
  } // public static string NumberToText
  } // public class SayisalIslemler
  } // namespace utiltyGenel

———————————————————————————————————————————————————————


Çıkmış Kodlar

// FAKTÖRİYEL HESAPLAMA
using System;
class Fact{
	public int facto(int x){
		int a;
		int z = 1;
		for(a = x; a > 0; a--){
			z = z * a;
		}
    return z;
	}
	public int facto(){
		int i;
		Console.Write("Faktöriyeli Hesaplanacak Sayı = ");
		i = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
		int ;
		int z = 1;
		for(a = i; a > 0; a--){
			a = a * a;
		}
		return z;
	}
}
class APP{
	public static void Main(){
		Fact f1 = new Fact();
		int i;
		Console.Write("Faktöriyeli Hesaplanacak Sayı = ");
		i = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
		Console.WriteLine(f1.facto(i));
		Console.WriteLine(f1.facto());
	}
}

———————————————————————————————————————————————————————

Çıkmış Kodlar

namespace carpim
{
using System;
class clsmain{
	static public void Main(){
		int i,k;
		Console.WriteLine(" 1\t2\t3\t4\t5\t6\t7\t8\t9\t10");
		Console.WriteLine("-----------------------------------");
		for(i = 1; i <= t; i++){
			Console.Write("{0}",i)
			for(k = 1; k <= 10; k++){									
				Console.Write("{0}\t"i*k);
			}
			Console.WriteLine();
		}
		Console.WriteLine("Cikmak icin enter tusuna bas!");
		Console.ReadLine();
		Envirnment.Exit(0);
		Console.ReadKey();
	}
 }
}

———————————————————————————————————————————————————————

4. C#’ta veri tipinin değerlerini, değer tipi veya referans tipi olduklarına bakmaksızın

kabul eden —-Object—- özel bir bulunur.                                           Cevap: Object

———————————————————————————————————————————————————————

Her zaman Başarılı olun. Ve hayatınızda hiç bir zaman yılmayın. Ve derslerinizi daha başarılı bir şekilde derslere iyi çalışın

Önemli: Corona Virüsünü kapmamak için dışarıya çıkmamaya çalışın

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.