• Ana Sayfa
  • C#
  • C# Müteahhit ve İnşaat Sektörü Otomasyonu SQL Veritabanı

C# Müteahhit ve İnşaat Sektörü Otomasyonu SQL Veritabanı

 C# Müteahhit ve İnşaat Sektörü Otomasyonu SQL Veritabanı
Okunuyor C# Müteahhit ve İnşaat Sektörü Otomasyonu SQL Veritabanı

Selamun Aleyküm arkadaşlar C# Müteahhit ve İnşaat Sektörü Otomasyonu SQL Veritabanı sizlerle paylaşıyorum zamanında cüzzi bi ücret ile yapmıştım uzun zamandır arşivimde kullanmıyorum.Kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar için projeleri paylaşmaya devam ediyorum.Sizde en azından 1 reklama T1klayarak desteğinizi benden esirgemeyin iyi çalışmalar.

Müteahhit ve İnşaat Sektörü Otomasyonu

 Müteahhit ve İnşaat Sektörü Otomasyonu İndirme Linki

Csharp Ön İnşaat ve Müteahhit Proje Dosyası İndir

 

Veritabanını İndir

 

Müteahhit ve İnşaat Sektörü Otomasyonu Resimleri

 

Müteahhit ve İnşaat Sektörü Otomasyonu Özellikleri

Programlama dili c# ile kodlanmıştır.

sql veritabanı kullanılmıştır.

projede istatistiksel sorgulamalar ekle sil çıkar güncelle giriş yap ara fonksiyonları bulunmaktadır

herhangi bir tasarım aracı kullanılmamış formun kendi ayarları ile tasarımı yapılmıştır.

eksikleri vardır hala geliştirme aşamasındadır ticari amaçlı kullanımından herhangi bir sorumluluk duyulmamaktadır.

Müteahhit ve İnşaat Sektörü Otomasyonu Örnek Kaynak Kodları

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
using System.Diagnostics;
using System.Xml;

namespace Bilgen_Otomasyon
{
public partial class Kayit : Form
{
public Kayit()
{
InitializeComponent();
}

sqlbaglantisi bag = new sqlbaglantisi();
public DataTable tablo = new DataTable();
public SqlDataAdapter adtr = new SqlDataAdapter();
public SqlCommand kmt = new SqlCommand();

public object DateTimePicker1 { get; private set; }

void dovizdoldur()
{
XmlDocument xmlVerisi = new XmlDocument();
xmlVerisi.Load("http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml");

decimal dolar = Convert.ToDecimal(xmlVerisi.SelectSingleNode(string.Format("Tarih_Date/Currency[@Kod='{0}']/ForexSelling", "USD")).InnerText.Replace('.', ','));

decimal Euro = Convert.ToDecimal(xmlVerisi.SelectSingleNode(string.Format("Tarih_Date/Currency[@Kod='{0}']/ForexSelling", "EUR")).InnerText.Replace('.', ','));

label27.Text = dolar.ToString()+" $";
label28.Text = Euro.ToString()+" Euro";
}
public void tertemizle()
{
textBox1.Text = "";
textBox2.Text = "";
textBox3.Text = "";
textBox4.Text = "";
textBox5.Text = "";
textBox6.Text = "";
textBox7.Text = "";
textBox8.Text = "";
textBox9.Text = "";
textBox10.Text = "";
textBox11.Text = "";
textBox12.Text = "";
comboBox1.Text = "";
comboBox2.Text = "";
comboBox3.Text = "";
comboBox4.Text = "";
comboBox5.Text = "";
/* label19.Text = "";
label17.Text = "";*/
}
public void doldur()
{

try
{
tablo.Clear();

SqlDataAdapter adtr = new SqlDataAdapter("select * From fatura order by id desc", bag.baglan());
adtr.Fill(tablo);
dataGridView1.DataSource = tablo;
adtr.Dispose();


dataGridView1.SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
//datagridview1'deki tüm satırı seç
dataGridView1.Columns[0].Visible = false;
dataGridView1.Columns[16].Visible = false;
dataGridView1.Columns[17].Visible = false;
dataGridView1.RowHeadersVisible = false;

dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "Firma";
dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "Fatura No";
dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "Fatura Tarihi";
dataGridView1.Columns[4].HeaderText = "İrsaliye No";
dataGridView1.Columns[5].HeaderText = "İrsaliye Tarihi";
dataGridView1.Columns[6].HeaderText = "Malzeme Cinsi";
//
dataGridView1.Columns[7].HeaderText = "Özellikleri";
dataGridView1.Columns[8].HeaderText = "Miktarı";
dataGridView1.Columns[9].HeaderText = "Birimi";
dataGridView1.Columns[10].HeaderText = "Birim Fiyat";
dataGridView1.Columns[11].HeaderText = "Matrah";
dataGridView1.Columns[12].HeaderText = "KDV Oranı";
//
dataGridView1.Columns[13].HeaderText = "KDV Tutarı";
dataGridView1.Columns[14].HeaderText = "Toplam";
dataGridView1.Columns[15].HeaderText = "Fatura Tutarı";

dataGridView1.Columns[1].Width = 65;
dataGridView1.Columns[2].Width = 65;
dataGridView1.Columns[3].Width = 65;
dataGridView1.Columns[4].Width = 65;
dataGridView1.Columns[5].Width = 65;
dataGridView1.Columns[6].Width = 65;
dataGridView1.Columns[7].Width = 65;
dataGridView1.Columns[8].Width = 50;
dataGridView1.Columns[9].Width = 45;
dataGridView1.Columns[10].Width = 45;
dataGridView1.Columns[11].Width = 65;
dataGridView1.Columns[12].Width = 45;
dataGridView1.Columns[13].Width = 65;
dataGridView1.Columns[14].Width = 65;
dataGridView1.Columns[15].Width = 65;

}
catch (Exception hata)
{

MessageBox.Show(hata.Message);
throw;
}

}

public void kdvdoldur()
{
comboBox5.Items.Clear();

SqlCommand kdvlistele = new SqlCommand("select * from kdv ",bag.baglan());
SqlDataReader oku = kdvlistele.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
comboBox5.Items.Add(oku["oran"].ToString());

}

}

public void firmadoldur()
{
comboBox1.Items.Clear();
SqlCommand kdvlistele = new SqlCommand("select * from firma ", bag.baglan());
SqlDataReader oku = kdvlistele.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
comboBox1.Items.Add(oku["firma_adi"].ToString());

}

}

public void birimdoldur()
{
comboBox4.Items.Clear();
SqlCommand kdvlistele = new SqlCommand("select * from birim ", bag.baglan());
SqlDataReader oku = kdvlistele.ExecuteReader();
while (oku.Read())
{
comboBox4.Items.Add(oku["birim_adi"].ToString());

}

}
public void malzeme()
{
comboBox2.Items.Clear();
SqlCommand kdvlistele = new SqlCommand("select * from malzeme_cinsi ", bag.baglan());
SqlDataReader oku = kdvlistele.ExecuteReader();

while (oku.Read())
{


comboBox2.Items.Add(oku[1]);

}

}

private void groupBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
{

}

private void Kayit_Load(object sender, EventArgs e)
{


malzeme();
doldur();
kdvdoldur();
dovizdoldur();
firmadoldur();
birimdoldur();
}

private void panel2_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{

}

private void label22_Click(object sender, EventArgs e)
{

}

private void label24_Click(object sender, EventArgs e)
{

}

private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
try
{
comboBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
textBox1.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
label19.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
textBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
textBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
textBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
comboBox2.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
comboBox3.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
textBox5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
comboBox4.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
textBox6.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();
textBox7.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[11].Value.ToString();
comboBox5.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[12].Value.ToString();
textBox8.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[13].Value.ToString();
textBox9.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[14].Value.ToString();
label17.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[15].Value.ToString();
}
catch
{

;
}

}

private void hesapMakinesiToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{

Process Process = new Process();
ProcessStartInfo ProcessInfo;
ProcessInfo = new ProcessStartInfo("cmd.exe", "/C " + "calc");
ProcessInfo.CreateNoWindow = true;
ProcessInfo.UseShellExecute = false;

Process = Process.Start(ProcessInfo);
Process.WaitForExit();
Process.Close();
}

private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
comboBox3.Items.Clear();
SqlCommand kdvlistele = new SqlCommand("select * from malzeme_table where adi='"+comboBox2.Text+"' ", bag.baglan());
SqlDataReader oku = kdvlistele.ExecuteReader();

while (oku.Read())
{


comboBox3.Items.Add(oku[2]);

}
}

private void dateTimePicker1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
{

textBox2.Text = dateTimePicker1.Value.ToShortDateString();
}

private void dateTimePicker2_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
{
textBox4.Text = dateTimePicker2.Value.Date.ToString("dd/MM/yyyy");
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{


try
{
DateTime tarih = DateTime.Parse(textBox2.Text);
SqlCommand ekle = new SqlCommand("insert into fatura(firma,fatura_no,fatura_tarihi,irsaliye_no,irsaliye_tarihi,malzeme_cinsi,malzeme_ozellik,miktar,birimi,birim_fiyat,matrah,kdv_orani,kdv_tutari,toplam,fatura_tutari) VALUES ('" + comboBox1.Text + "','" + textBox1.Text + "','" + tarih.ToString("MM/dd/yyyy") + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + comboBox2.Text + "','" + comboBox3.Text + "','" + int.Parse(textBox5.Text) + "','" + comboBox4.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text.Replace(",", ".") + "','" + comboBox5.Text + "','" + textBox8.Text.Replace(",", ".") + "','" + textBox9.Text.Replace(",", ".") + "','"+label17.Text.Replace(",", ".") + "') ", bag.baglan());
ekle.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Ekleme İşleminiz Başarılı");textBox3.Text = "";
textBox4.Text = "";
textBox5.Text = "";
textBox6.Text = "";
textBox7.Text = "";
textBox8.Text = "";
textBox9.Text = "";
textBox10.Text = "";
textBox11.Text = "";
textBox12.Text = "";

comboBox2.Text = "";
comboBox3.Text = "";
comboBox4.Text = "";
comboBox5.Text = "";

fatura_tutar();
doldur();
}
catch (Exception hata)
{
MessageBox.Show(""+hata.Message);
}

}

private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
//oku
SqlCommand oku = new SqlCommand("select sum(toplam) from fatura where fatura_no='" + textBox1.Text + "'", bag.baglan());

object sum = oku.ExecuteScalar();
label17.Text = (double.Parse(sum.ToString()) - double.Parse(textBox9.Text)).ToString().Replace(".", ",");
//işlem yap
SqlCommand sil = new SqlCommand("delete from fatura where id='"+ dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString()+"'",bag.baglan());
sil.ExecuteNonQuery();
//veriyi sil
SqlCommand guncelle = new SqlCommand("update fatura set fatura_tutari='" + label17.Text.Replace(",", ".") + "'where fatura_no='" + textBox1.Text + "'", bag.baglan());
guncelle.ExecuteNonQuery();
//güncellenen fatura tutarını yazdır
MessageBox.Show("Silme İşleminiz Başarılı");
doldur();
//gridwiew yenile
tertemizle();
//text kutularını temizle

}
catch (Exception hata)
{

MessageBox.Show("Alttan Geçerli Bir Kayıt Seçtiğinize Emin Olunuz..."+hata.Message);
//hata durumunda gerçekleşicek mesaj
}
}

private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
{

try
{
DateTime tarih = DateTime.Parse(textBox2.Text);
SqlCommand guncelle = new SqlCommand("update fatura set firma='" + comboBox1.Text + "',fatura_no ='" + textBox1.Text + "',fatura_tarihi='" + tarih.ToString("MM/dd/yyyy") + "',irsaliye_no='" + textBox3.Text + "',irsaliye_tarihi='" + textBox4.Text + "',malzeme_cinsi='" + comboBox2.Text + "',malzeme_ozellik='" + comboBox3.Text + "',miktar='" + int.Parse(textBox5.Text) + "',birimi='" + comboBox4.Text + "',birim_fiyat='" + textBox6.Text + "',matrah='" + textBox7.Text.Replace(",", ".") + "',kdv_orani='" + comboBox5.Text + "',kdv_tutari='" + textBox8.Text.Replace(",", ".") + "',toplam='" + textBox9.Text.Replace(",", ".") + "',fatura_tutari='" + label17.Text.Replace(",", ".") + "' where id='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString() + "'", bag.baglan());
guncelle.ExecuteNonQuery();

SqlCommand oku = new SqlCommand("select sum(toplam) from fatura where fatura_no='" + textBox1.Text + "'", bag.baglan());

object sum = oku.ExecuteScalar();
label17.Text = sum.ToString();
SqlCommand guncelle2 = new SqlCommand("update fatura set fatura_tutari='" + sum.ToString().Replace(",", ".") + "'where fatura_no='" + textBox1.Text + "'", bag.baglan());
guncelle2.ExecuteNonQuery();

doldur();
MessageBox.Show("Güncelleme İşleminiz Başarı İle Gerçekleşti.");
tertemizle();

}
catch (Exception hata)
{

MessageBox.Show("Hata aldınız"+ hata.Message);
}
}

private void textBox12_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
tablo.Clear();

SqlDataAdapter adtr = new SqlDataAdapter("select * From fatura where fatura_tarihi like'%" +textBox12.Text + "%'", bag.baglan());
adtr.Fill(tablo);
dataGridView1.DataSource = tablo;
adtr.Dispose();

if (textBox12.Text == "")
{
doldur();
}

}

private void textBox10_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
tablo.Clear();

SqlDataAdapter adtr = new SqlDataAdapter("select * From fatura where firma like'%" + textBox10.Text + "%'", bag.baglan());
adtr.Fill(tablo);
dataGridView1.DataSource = tablo;
adtr.Dispose();


}

private void textBox11_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
tablo.Clear();

SqlDataAdapter adtr = new SqlDataAdapter("select * From fatura where malzeme_cinsi like'%" + textBox11.Text + "%'or malzeme_ozellik like '%" + textBox11.Text + "%'or kdv_tutari like '%" + textBox11.Text + "%'or toplam like '%" + textBox11.Text + "%'or fatura_tutari like '%" + textBox11.Text + "%'", bag.baglan());
adtr.Fill(tablo);
dataGridView1.DataSource = tablo;
adtr.Dispose();

}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
try
{
DateTime tarih = DateTime.Parse(textBox2.Text);

SqlCommand ekle = new SqlCommand("insert into fatura(firma,fatura_no,fatura_tarihi,irsaliye_no,irsaliye_tarihi,malzeme_cinsi,malzeme_ozellik,miktar,birimi,birim_fiyat,matrah,kdv_orani,kdv_tutari,toplam,fatura_tutari) VALUES ('" + comboBox1.Text + "','" + textBox1.Text + "','" + tarih.ToString("MM/dd/yyyy") + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + comboBox2.Text + "','" + comboBox3.Text + "','" + int.Parse(textBox5.Text) + "','" + comboBox4.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text.Replace(",", ".") + "','" + comboBox5.Text + "','" + textBox8.Text.Replace(",", ".") + "','" + textBox9.Text.Replace(",", ".") + "','" + label17.Text.Replace(",", ".") + "') ", bag.baglan());
ekle.ExecuteNonQuery();
MessageBox.Show("Ekleme İşleminiz Başarılı");

fatura_tutar();
doldur();
tertemizle();
}
catch (Exception hata)
{
MessageBox.Show("" + hata.Message);
}
}

private void textBox6_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{

matrah();
if (textBox7.Text != "" && comboBox5.Text != "")
{
kdv_hesap();
}
if (textBox7.Text != "" && textBox8.Text != "")
{
toplam();
}
}
public void matrah()
{
try
{
if (textBox5.Text != "" && textBox6.Text != "")
{
textBox7.Text = (double.Parse(textBox5.Text.Replace(".", ",")) * double.Parse(textBox6.Text.Replace(".", ","))).ToString();
}

}
catch
{

;
}

}
public void toplam()
{
textBox9.Text = (double.Parse(textBox7.Text) + double.Parse(textBox8.Text)).ToString();

}
public void kdv_hesap()
{
try
{
if (textBox7.Text != null)
{
textBox8.Text = (((double.Parse(textBox7.Text.Replace(".", ","))) / 100) * double.Parse(comboBox5.Text.Replace(".", ","))).ToString();

}
else
{
MessageBox.Show("Önce Matrah Hesaplatınız");
}
}
catch(Exception hata)
{
MessageBox.Show("Hata aldınız"+hata);
}

}
private void comboBox5_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
kdv_hesap();
toplam();
}

private void textBox5_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
matrah();
if (textBox7.Text!="" && comboBox5.Text!="")
{
kdv_hesap();
}
if (textBox7.Text!=""&& textBox8.Text!="")
{
toplam();
}
}

public void fatura_tutar()
{
try
{
SqlCommand oku = new SqlCommand("select sum(toplam) from fatura where fatura_no='" + textBox1.Text + "'", bag.baglan());

object sum = oku.ExecuteScalar();
label17.Text = sum.ToString();

SqlCommand guncelle = new SqlCommand("update fatura set fatura_tutari='" + sum.ToString().Replace(",", ".") + "'where fatura_no='" + textBox1.Text + "'", bag.baglan());
guncelle.ExecuteNonQuery();
}
catch (Exception hata)
{

MessageBox.Show("Hata Aldınız",hata.Message);
}

}

public void fatura_guncelle()
{

}

private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
tertemizle();
}

private void çıkışToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}

private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{

}

private void anasayfaToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
Form1 frm1 = new Form1();
frm1.Show();
this.Hide();
}
}
}

 

 

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.