• Ana Sayfa
 • C#
 • C# Etüt Otomasyonu – Birebir Etüt Programı – MDI Form Otomasyon – SQL

C# Etüt Otomasyonu – Birebir Etüt Programı – MDI Form Otomasyon – SQL

 C# Etüt Otomasyonu – Birebir Etüt Programı – MDI Form Otomasyon – SQL
Okunuyor C# Etüt Otomasyonu – Birebir Etüt Programı – MDI Form Otomasyon – SQL

Selamun aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle C# Etüt Otomasyonu – Birebir Etüt Programı – MDI Form Otomasyon – SQL Veritabanı paylaşacağım umarım ödevlerinizde ve projelerinizde örnek alarak kullanırsınız.

C# Etüt Otomasyonu – Birebir Etüt Programı – MDI Form Otomasyon – SQL Veritabanı

Projemizin Resimleri

Projemizin Tanımlaması

C# Etüt Otomasyonu – Birebir Etüt Programından örnek alınarak geliştirilmiştir.c# dili kullanılmış veritabanı olarak mysql tercih edilmiştir.Projemizde kullanılan menü form mdi form olarak ayarlanmış diğer formlar bunun içerisinde açılmaktadır.Menüler resimli şekilde menüstripte eklenmiştir.

Projemiz Nasıl Kurulur ?

Öncelikle etut_db adında sql serverimizde veritabanı oluşturuyoruz.Ardından alttaki tablo oluşturan DDL kodlarımızı çalıştırarak tablolarımızı oluşturuyoruz.

TBL_ADMINLISTESI tablosu kodları

USE [etut_db]
GO

/****** Object: Table [dbo].[TBL_ADMINLISTESI]  Script Date: 04.02.2020 20:34:10 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[TBL_ADMINLISTESI](
	[ID] [tinyint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[K_ADI] [nvarchar](50) NULL,
	[SIFRE] [nvarchar](50) NULL,
 CONSTRAINT [PK_TBL_ADMINLISTESI] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

TBL_DERSLER Tablosu Kodları

[ads2]
USE [etut_db]
GO

/****** Object: Table [dbo].[TBL_DERSLER]  Script Date: 04.02.2020 20:35:46 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[TBL_DERSLER](
	[DERSID] [tinyint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[DERSADI] [nvarchar](50) NULL,
 CONSTRAINT [PK_TBL_DERSLER] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[DERSID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO


TBL_ETUT Tablosu Kodları

USE [etut_db]
GO

/****** Object: Table [dbo].[TBL_ETUT]  Script Date: 04.02.2020 20:36:50 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[TBL_ETUT](
	[ID] [tinyint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[DERSID] [tinyint] NULL,
	[OGRETMENID] [tinyint] NULL,
	[OGRENCIID] [tinyint] NULL,
	[TARIH] [nvarchar](50) NULL,
	[SAAT] [nvarchar](50) NULL,
	[DURUM] [nvarchar](50) NULL,
 CONSTRAINT [PK_TBL_ETUT] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TBL_ETUT] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_TBL_ETUT_TBL_DERSLER] FOREIGN KEY([DERSID])
REFERENCES [dbo].[TBL_DERSLER] ([DERSID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[TBL_ETUT] CHECK CONSTRAINT [FK_TBL_ETUT_TBL_DERSLER]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TBL_ETUT] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_TBL_ETUT_TBL_OGRENCI] FOREIGN KEY([OGRENCIID])
REFERENCES [dbo].[TBL_OGRENCI] ([OGRENCIID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[TBL_ETUT] CHECK CONSTRAINT [FK_TBL_ETUT_TBL_OGRENCI]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TBL_ETUT] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_TBL_ETUT_TBL_OGRETMEN] FOREIGN KEY([OGRETMENID])
REFERENCES [dbo].[TBL_OGRETMEN] ([OGRETMENID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[TBL_ETUT] CHECK CONSTRAINT [FK_TBL_ETUT_TBL_OGRETMEN]
GO


TBL_OGRENCI Tablosu Kodları

USE [etut_db]
GO

/****** Object: Table [dbo].[TBL_OGRENCI]  Script Date: 04.02.2020 20:37:56 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[TBL_OGRENCI](
	[OGRENCIID] [tinyint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[ADSOYAD] [nvarchar](50) NULL,
	[TELEFON] [nvarchar](50) NULL,
	[MAIL] [nvarchar](50) NULL,
	[SINIFID] [tinyint] NULL,
 CONSTRAINT [PK_TBL_OGRENCI] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[OGRENCIID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TBL_OGRENCI] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_TBL_OGRENCI_TBL_SINIFLAR] FOREIGN KEY([SINIFID])
REFERENCES [dbo].[TBL_SINIFLAR] ([SINIFID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[TBL_OGRENCI] CHECK CONSTRAINT [FK_TBL_OGRENCI_TBL_SINIFLAR]
GO


 

TBL_OGRETMEN Tablosu Kodları

USE [etut_db]
GO

/****** Object: Table [dbo].[TBL_OGRETMEN]  Script Date: 04.02.2020 20:39:10 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[TBL_OGRETMEN](
	[OGRETMENID] [tinyint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[ADSOYAD] [nvarchar](50) NULL,
	[TELEFON] [nvarchar](50) NULL,
	[MAIL] [nvarchar](50) NULL,
	[BRANS] [tinyint] NULL,
 CONSTRAINT [PK_TBL_OGRETMEN] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[OGRETMENID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO

ALTER TABLE [dbo].[TBL_OGRETMEN] WITH CHECK ADD CONSTRAINT [FK_TBL_OGRETMEN_TBL_SINIFLAR] FOREIGN KEY([BRANS])
REFERENCES [dbo].[TBL_SINIFLAR] ([SINIFID])
GO

ALTER TABLE [dbo].[TBL_OGRETMEN] CHECK CONSTRAINT [FK_TBL_OGRETMEN_TBL_SINIFLAR]
GO


TBL_SINIFLAR Tablosu Kodları

USE [etut_db]
GO

/****** Object: Table [dbo].[TBL_SINIFLAR]  Script Date: 04.02.2020 20:39:52 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO

SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[TBL_SINIFLAR](
	[SINIFID] [tinyint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[SINIFADI] [nvarchar](50) NULL,
 CONSTRAINT [PK_TBL_SINIFLAR] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[SINIFID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO


 

Daha sonra projemiz içerisindeki sqlbaglantisi.cs kendi bilgisayarımıza göre düzenlenir.

 

Ardından projemizi çalıştırabiliriz.Proje Dosyamızda Burada Bulunmakta …

 

C# Etüt Otomasyonu Örnek Kodları

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
//sql işlemleri için kütüphanemizi içeri aktarırız
using System.Data.SqlClient;
namespace Birebir_Etut_Programi
{
  public partial class bugunki_Etutler : Form
  { //oluşturduğumuz sql bağlantı sınıfından nesne türetiyoruz
    sqlbaglantisi bgl = new sqlbaglantisi();

    public bugunki_Etutler()
    {
      InitializeComponent();
    }
    //bugünkü etütleri bulmak için sql kodu hazırladık bunun içni inner join nesnesini kullanarak birden fazla tabloyu birleştirme işlemine tabi tuttuk
    void BugunEtut()
    {
      try
      {
       

        SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select ID,DERSADI as 'Ders Adı',TBL_OGRETMEN.ADSOYAD as 'Öğretmen Adı',TBL_OGRENCI.ADSOYAD as 'Öğrenci Adı',TARIH,SAAT From TBL_ETUT inner join TBL_DERSLER on TBL_ETUT.DERSID = TBL_DERSLER.DERSID inner join TBL_OGRETMEN on TBL_ETUT.OGRETMENID = TBL_OGRETMEN.OGRETMENID inner join TBL_OGRENCI on TBL_ETUT.OGRENCIID = TBL_OGRENCI.OGRENCIID where TARIH='"+ LblTarih.Text + "' order by ID desc", bgl.baglanti());
        DataTable dt = new DataTable();
        da.Fill(dt);
        dataGridView1.DataSource = dt;
      }
      catch (Exception hata)
      {
        MessageBox.Show("Hata Oluştu..."+hata.Message, "Bilgi Kutusu", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
      }
    }
    private void bugunki_Etutler_Load(object sender, EventArgs e)
    {//yazdiğimiz fonksiyonumuzu çağırdık
      BugunEtut();
    }

    private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    { //timerimiz güncel olarak tarih saat tutması için timer içine datetime verilerini koyduk.
      //ve bunları textlere aktardık.
      LblTarih.Text = DateTime.Now.ToShortDateString();
      LblSaat.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString();
    }
  }
}

 

 

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.