C# Dava Takip Yazılımı Access Veritabanı Proje Dosyası Örnek Kodları

 C# Dava Takip Yazılımı Access Veritabanı Proje Dosyası Örnek Kodları
Okunuyor C# Dava Takip Yazılımı Access Veritabanı Proje Dosyası Örnek Kodları

Selamun aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle belirli periyotlarla tekrarladığımız şekilde örnek basit proje paylaşacağım , proje ödevleriniz için ve inceleyebilmeniz için buyrun C# Dava Takip Yazılımı Access Veritabanı Proje Dosyası Örnek Kodları C# OTOMASYON

C# Dava Takip Yazılımı Access Veritabanı Proje Dosyası Örnek Kodları

Dava Takip Yazılımı Görseli

Proje İndirme Linki ;
Dava Takip Otomasyonu indir
Destek ReklamÖrnek Kodlar
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
namespace DavaTakip
{
  public partial class dosya : Form
  {
    OleDbConnection baglan = new OleDbConnection("provider=microsoft.ace.oledb.12.0;data source=" + Application.StartupPath + "\\davatakip.accdb");
    DataTable tablo = new DataTable();
    public dosya()
    {
      InitializeComponent();
    }
    public void listele()
    {
      textBox1.Text = "";
      textBox2.Text = "";
      textBox3.Text = "";
      textBox4.Text = "";
      textBox5.Text = "";
      textBox11.Text = "";
      textBox10.Text = "";
      textBox9.Text = "";
      textBox8.Text = "";
      textBox7.Text = "";
      textBox6.Text = "";

      tablo.Clear();
      baglan.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter
     ("select * from dosya", baglan);
      adtr.Fill(tablo);
      dataGridView1.DataSource = tablo;
      dataGridView1.Columns[0].Visible = false;
      baglan.Close();
    }

    private void dosya_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      if (baglan.State == ConnectionState.Open)
      {

        baglan.Close();
      }
      baglan.Open();

      OleDbCommand kmt;

      kmt = new OleDbCommand
      ("INSERT INTO dosya(dosyano,mahkeme,esasno,burono,davanevi,aciklama,tarih,yenilemetarih,davaci,davali) values('" + textBox11.Text + "','" + textBox1.Text + "','" + textBox2.Text + "','" + textBox3.Text + "','" + textBox4.Text + "','" + textBox5.Text + "','" + textBox6.Text + "','" + textBox7.Text + "','" + textBox8.Text + "','" + textBox9.Text + "')", baglan);
      kmt.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("Kayıt Başarılı");
      listele();
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      menu menü = new menu();
      menü.Show();
      this.Hide();
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OleDbCommand kmt;
      baglan.Open();
      kmt = new OleDbCommand("Delete from dosya where dosyano = '" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString() + "'", baglan);
      kmt.ExecuteNonQuery();
      kmt.Dispose();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("İşleminiz başarılı");
      listele();
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
                                                                                                                                 //,mahkeme,esasno,burono,davanevi,aciklama,tarih,yenilemetarih,davaci,davali
      OleDbCommand kmt;
      baglan.Open();
      kmt = new OleDbCommand("UPDATE dosya set dosyano='" + textBox11.Text + "',mahkeme='" + textBox1.Text + "',esasno='" + textBox2.Text + "',burono='" + textBox3.Text + "',davanevi='" + textBox4.Text + "',aciklama='" + textBox5.Text + "',tarih='"+textBox6.Text+ "',yenilemetarih='"+textBox7.Text+ "',davaci='"+textBox8.Text+"',davali='"+textBox9.Text+ "'where dosyano='" + dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString() + "'", baglan);
      kmt.ExecuteNonQuery();
      baglan.Close();
      MessageBox.Show("İşleminiz başarılı");
      listele();
    }

    private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      textBox11.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString();
      textBox1.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[2].Value.ToString();
      textBox2.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Value.ToString();
      textBox3.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[4].Value.ToString();
      textBox4.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[5].Value.ToString();
      textBox5.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[6].Value.ToString();
      textBox6.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[7].Value.ToString();
      textBox7.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[8].Value.ToString();
      textBox8.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[9].Value.ToString();
      textBox9.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[10].Value.ToString();
    

    }

    private void dateTimePicker1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox6.Text = dateTimePicker1.Value.ToShortDateString();
    }

    private void dateTimePicker2_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox7.Text = dateTimePicker2.Value.ToShortDateString();
    }
    public void listele2()
    {
      textBox1.Text = "";
      textBox2.Text = "";
      textBox3.Text = "";
      textBox4.Text = "";
      textBox5.Text = "";
      textBox11.Text = "";
      textBox10.Text = "";
      textBox9.Text = "";
      textBox8.Text = "";
      textBox7.Text = "";
      textBox6.Text = "";

      tablo.Clear();
      baglan.Open();
      OleDbDataAdapter adtr = new OleDbDataAdapter
     ("select * from dosya where dosyano='"+textBox10.Text+"'", baglan);
      adtr.Fill(tablo);
      dataGridView1.DataSource = tablo;
      dataGridView1.Columns[0].Visible = false;
      baglan.Close();
    }
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      listele2();

    }
  }
}
[ads1]
SEO
C# Dava Takip Yazılımı C# Dava Takip Yazılımı C# Dava Takip Yazılımı C# Dava Takip Yazılımı

C# OTOMASYONLAR

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.