Algoritma ve Programlama Sınav Soruları #1

 Algoritma ve Programlama Sınav Soruları #1
Okunuyor Algoritma ve Programlama Sınav Soruları #1

Herkese Merhabalar: Bu gün algoritma sınav soruları inceleyeceğiz. Ve önümüzdeki sınavlarda bu tip sorularla karşılaşmamız çok muhtemel. Hepinize sınavlarınızda başarılar dilerim…

2018 Vize:

Bu sınav ‘da java ile yada python ile kodlayabilirsiniz.

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği:

Soru): Aşağıdaki sayıları döngü kullanarak ekrana yazan programını yazınız.

1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10

Değişken: değişkenleri isimlendirirken sayıyı ile başlayamaz

Bir değişkende ~,  @,  #,  $,  %, ^ ,  &,  (,  ), -, /, bunu gibi sembolarla tanımlayamaz

Bir değişkene boş da bırakabilir yada daha doğrusu ilk değer verme zorunluğu yoktur.

Değişkenin Anlamı şudur. değiş  —   yani değişebilen anlamı var. Programın farklı yerlerde değeri değişebilir Ama değişkenler sadece tanımladı (Scope) faaliyet alanı de geçerlidir.

Değişkenler üç türde ayrılırlar.

 1. Yerel Değişken          (İnstance Variable)
 2. Örnek Değişken        (Local Variable)
 3. Statik Değişken         (Static Variable)

1. Sınıf altında tanımlanır

2. Metot içinde tanımlanır

3. Önünde statik kelimesi gelirse statik olur

Giriş :—

Çıkış : Ekrana Yazılacak Bilgi

Tekrar

Kontrol Değişkeni :         i  = 1;

Kontrol Koşulu :              i  <  10;

Döngü Gövdesi :             yazdır  i / i + 1;

Sonlandırma İfadesi :      i = i + 1;

Mat : payda değeri pay değerinin bir fazlası

public class vize18Soru1{
   public static void main(){
     int i = 1;
     while(i < 10){
       if(i != 6){
           System.out.print(i + "/" +(i + 1) + ",");
       }
       i = i + 1;
     }
   }
}

Vize 18 Sour1 bir  adlı bir sınıf tanımladık:

Her java kodunude en azından bir sınıf tanımlanmamız gerekir:

Her Nesne Yönelmeli Progralamada  her hangi bir koda çalıştırmak için bir main metodumuz olması gerekir:

int i = 1:   –>> int tipinde bir isimli bir değişken tanımladık ve değeri 1 dır. yani içeriği bir dır ve 1 değere atadık

int i = 1:  ve bu değişkenimiz aynı zamanda while döngünün bir kontrol değişkenimiz de sayılır

while(i < 10)  while döngünün başlangıcı .. iken i < 10 yani i ondan küçük oluncaya kader döngü ve çalışacak

if(i != 6)  if kontorllumz eğereşit değil ise 6 döngü gövdesinde yapılacak işlemleri yap yani

Şu Kod Bolğu   System.out.print(i + “/” +(i + 1) + “,”); Çalıştır

Ve eğer eşit ise normal olarak işlemleri devam et

Her algoritma da bir sonlandırma ifadesi olması gerekir.

i = i + 1: Bu sonlandırma ifadesi yani döngüyü her defa bir bir artır döngü sağlanmaya devam edene kader

Umarım bu ders size yardımcı olmuştur.

www.kriptarium.com

Yapılan Yorumlar

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.